Uppgift #5 - Kandidaterna bekänner färg

Veckans uppgift i Kampen om klubban kan verka omöjlig eftersom kandidaterna tvingas välja när vi ställer usken mot årsarbetstid, öppna skolorna mot att hålla dem stängda, ringa mot att e-posta och så vidare. För att inte vara helt omöjliga låter vi ändå kandidaterna passa en gång men då måste de kommentera varför.

#fslordförandeval 

Inger Damlin

 

Inger valde att passa på frågan om usk eller årsarbetstid:

"För mig finns det två vägar. Antingen utveckla usk-systemet eller få till stånd ett nytt årsarbetstidsförsök som fungerar och är bättre än undervisningsskyldighetsarbetstiden. Oberoende av vilket system vi väljer att utveckla så är det viktigt att vi skulle få in allt arbete i en ersatt arbetstid och att vi skulle få uppenbara gränser för arbetstiden.

För tillfället läcker systemet med undervisningsarbetstid där det finns uppgifter som är svåra att definiera vart de hör."

 

Jeanette Lindroos

 

Jeanette valde att passa på frågan om att kompromissa för förhandlingsresultat eller sätta hårt mot hårt och eventuellt strejka i höst:

"Vi ska kompromissa nu för att nå förhandlingsresultat, men kollektivavtalet görs upp för en kortare period. Tidpunkten för avtalets utgång ska vara tidigare än i mars. Nya förhandlingar inleds då läget i Finland normaliserats eller senast i inom två år."

 

Jens Mattfolk

 

 Jens valde att passa på frågan om höjd lön eller sänkt arbetstid:

"Jag ser ett klart behov av båda. Uskens orättvisor är välkända och löneprogrammet sveps bort av corona. Dessutom anser jag att båda kan uppnås genom ett flerårigt program."

 

Pamela Leka

Pamela valde att passa på frågan om att öppna skolorna nu eller hålla dem stängda vårterminen ut:

"Jag väljer att hoppa över denna fråga eftersom jag själv är tudelad till frågan. Jag vet att många längtar tillbaks till skolan och vill få ett avslut på skolåret i skolan. Som speciallärare ser jag att många elever skulle må bra av att vara i skolan fast det endast är för bara två veckor. Som mamma till tre skolbarn så märker jag att speciellt förstaklassisten längtar till skolan.

Högstadiebarnen tycker vi kan fortsätta med distansundervisning läsåret slut. Eftersom jag själv hör till riskgruppen så anser jag att säkerheten måste komma först. Det finns många åsikter om hur viruset sprids och det är naturligtvis viktigt att vi följer myndigheternas rekommendation. Däremot kanske jag funderar om det är värt att öppna skolan för två veckor ifall lärarna utsätts för större smittorisk?"

⇒ "Kampen om klubban" är FSL:s serie där vi utmanar ordförandekandidaterna med olika uppgifter fram till valet.

Varje vecka får de en ny uppgift. Följ också kandidaterna på sociala medier: #fslordförandeval.