Vad vill du veta om lärarjobbet idag?

Det är ett bra tag sedan vi har lämnat katederundervisning och OH-apparater. Lärarjobbet på 2020-talet genomsyras av pedagogisk planering, koordinering, samarbete och bedömning och alltid med individen i fokus. Under våren bjuder vi in dig till skolan, via händelser på vårt Instagramkonto. Titta gärna förbi en sväng, vi kan nästan garantera en och annan aha-upplevelse!

Ett "vanligt" valår skulle FSL ha bjudit in kommunalvalskandidater till skolan för att skugga en lärare och på så sätt få en uppdaterad bild av lärarjobbet och skolvardagen. Eftersom pandemiläget sätter stop för det här har vi tänkt om. Fram till kommunalvalet i juni får du på ett tryggt sätt en kliva in skolan i dag och höra lärare och rektorer berätta om sitt jobb och sina tankar om skolan. #samhälletssuperkraft 

Häng med till vårt Instagramkonto och låt oss visa vad vi talar om, tisdagen den 16 mars körde vi igång. Du hittar alla händelser i en höjdpunkt i vår profil:

 

Vad behöver du veta för att kunna prioritera rätt?

Du som kandiderar i kommunalvalet vet säkert att det på varje beslutsfattares arbetsbord kommer ligga frågor om timresursen, skolfastigheternas skick, elevvården och stödfunktionerrna, strategier för digitaliseringen och det livslånga lärandet, för att nämna några saker. Vad behöver du veta för att kunna prioritera rätt?

FSL kan skola och utbildning och vi sitter på värdefulla erfarenheter, ett genuint intresse och en stor kunskap om utbildningsfältet. En god dialog mellan beslutsfattare och fältet är avgörande och vi lovar att vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till ett gott samarbete på gräsrotsnivå.