Li Andersson: Utbildningen behöver starka förespråkare på kommunal nivå

I början av hösten hördes det från oroväckande många håll om kommunernas planer att permittera personal inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. Det är verkligen ett uruselt sätt att tacka för all den ork och flexibilitet man uppvisat under den gångna våren. 

Glädjande många kommuner har dock slopat redan existerande planer på permitteringar som en följd av den debatt som förts kring ämnet i offentligheten. Det är även ytterligare ett bevis på hur viktiga de kommunala beslutsfattarna är för utbildningen i Finland, säger minister Li Andersson till tidningen Opettaja.