Förhandlingsresultat för den kommunala sektorn

Ikväll meddelade Kommunala arbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna att man har nått ett förhandlingsresultat. Vad förhandlingsresultatet innehåller är inte offentligt. Parterna har enats om att inte berätta om detaljerna innan de olika organisationerna har tagit ställning till resultatet.

Förhandlingarna har under de senaste två veckorna förts utgående från det medlingsbud som gavs vid valborg men FOSU har tidigare sagt att man har fört fram en del förbättringsförslag till den lösning som då låg på bordet.

- Nu finns ett förhandlingsresultat för andra gången denna vår. Detta resultat har dessutom förhandlats fram direkt med arbetsgivarna KT och är inte ett medlingsbud från riksförlikningsmannen. Nu är det upp till OAJ:s och FOSU:s beslutande organ att imorgon torsdag, ta ställning till förhandlingsresultatet och se om det kan godkännas för vår del, säger Linda Felixson, vice ordförande för FSL.


"Imorgon vet vi hur det gick men personligen anser jag att arbetsfred och därmed arbetsro vore det bästa alternativet för alla parter."

 

 

- Vad någon annan organisation gör kan vi inte påverka men vid det här laget vet vi alla att utan SOTE:s godkännande blir det inget avtal. Imorgon vet vi hur det gick men personligen anser jag att arbetsfred och därmed arbetsro vore det bästa alternativet för alla parter, konstaterade Felixson. 

De olika organisationernas organ har möten inbokade under torsdagen och meddelar i tur och ordning om man godkänner förhandlingsresultatet. Om det blir ett avtal vet vi någon gång under torsdag eftermiddag eller tidig kväll. 

Läs också på Läraren:  "Enligt uppgift torde det ändå handla om löneförhöjningar som följer den allmänna linjen och att de så kallade kiky-timmarna skulle slopas på hösten."

Läs också på OAJ: "Om budet som KT lade fram idag godkänns på torsdagen, får mer än 420 000 kommunalt anställda nytt avtal."