Avtalsläget: Ingen dans på rosor

Var står vi egentligen i avtalsförhandlingarna? Tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm rapporterar om strandade medlingsförsök, förhoppningar om en lösning inom april och en risk för att allt drar ut till hösten.