Info till våra lokalföreningar

FSL:s intra samlar vi information till de förtroendevalda ute i våra lokalföreningar. Här kan du till exempel läsa mera om vad som händer om lärarna tas ut i strejk. Du är också alltid välkommen att ta kontakt med oss på kansliet om du har frågor.