Solidaritet ger resultat

Solidaritet ska inte vara ett tomt ord som löst anknyter till sammanhållning eller kamratlighet – det ska vara djupare än så. Det ska innebära att vi vågar stå upp för och stöda varandra också utan egen personlig vinning. Nästa gång kanske det är jag som behöver stöd för att nå mitt mål.