Jag är beredd att strejka!

I stort sett alla FSL:s fullmäktigeledamöter är beredda att strejka. Det stod klart då fullmäktige samlades till höstmöte i Tammerfors. Bland annat den kommande avtalsrundan och förbundets verksamhetsplan och budget för år 2020 stod på agendan.