FSL:s medlemsundersökning: Var tredje lärare i Svenskfinland planerar branschbyte

Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byte av bransch. Det här visar en omfattande undersökning Finlands svenska lärarförbund låtit utföra bland sina medlemmar. De som planerar ett byte av bransch anger en för stor arbetsbelastning och en för låg lön som orsak.