Hur beredd är du på bildningsfrågorna i kommunen? - Mät din kunskapsnivå i vårt quiz

Invald i kommunfullmäktige? Grattis! Med 10 rätt i detta quiz behöver du inte få skrämselhicka inför varje ny föredragningslista. Vårt frågebatteri mäter hur bra koll du har på några av de viktigaste utbildningsfrågorna just nu.