Inga förändringar kring de yrkesbaserade pensionsåldrarna för lärare

Europeiska människorättsdomstolen har bestämt sig för att inte utreda OAJ:s klagomål om höjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna. Domstolen ansåg att det inte fanns orsak att misstänka brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Inom OAJ är man mycket besvikna på utgången.