Inga förändringar kring de yrkesbaserade pensionsåldrarna för lärare

Europeiska människorättsdomstolen har bestämt sig för att inte utreda OAJ:s klagomål om höjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna. Domstolen ansåg att det inte fanns orsak att misstänka brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Inom OAJ är man mycket besvikna på utgången.

(Det här är en bearbetning av en artikel på finska, publicerad på OAJ:s webbsida 4.3.2020)

Rättsprocessen som pågått i flera år angående höjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna har nått ett slut. OAJ förde saken ända till den europeiska människorättsdomstolen men utan resultat.

- Vi har försökt allt. Det faektum att ärendet inte ens togs till egentlig behandling var en stor besvikelse, säger Kai Kullaa, jurist på OAJ.

OAJ och lärarfacket hade lovat sina medlemmar att kämpa enda till slutet kring frågan om de redan avtalade yrkesbaserade pensionsåldrarna för lärare. Nu har man vänt på den sista stenen och ärendet är färdigbehandlat.

OAJ har bestridit ändringen sedan den senaste pensionsreformen 2017, först i besvärsnämnden, sedan i försäkringsdomstolen och till sist i den europeiska människorättsdomstolen.

Jan-Mikael Wikström

- Höjningen av pensionsåldern har sedan 2018 inneburit att pensionsåldern, även för de som valt en yrkesbaserad pensionsålder, har stigit med tre månader per år. Det här kommer alltså att fortsätta, konstaterar Jan-Mikael Wikström, förbundssekreterare på FSL.