Så här kan du som rektor lätta på arbetsbördan och få loss mer tid

Rektorernas arbetsuppgifter är allt för många och tiden räcker tyvärr sällan till. FSL jobbar för långsiktiga och hållbara lösningar men vill också tipsa om sådant du som rektor kan se över redan idag.