Så här kan du som rektor lätta på arbetsbördan och få loss mer tid

Rektorernas arbetsuppgifter är allt för många och tiden räcker tyvärr sällan till. FSL jobbar för långsiktiga och hållbara lösningar men vill också tipsa om sådant du som rektor kan se över redan idag. 

  • Använd de möjligheter UKTA ger. Sänk undervisningsskyldigheten så mycket det går. Tillämpa UKTA del B §10 och tillämpningsanvisningen om att sänka usken med två timmar mer på grund av mycket administrativt arbete. Lösgör tid i samarbete med arbetsgivaren för att leda skolan och stöda lärarna.
  • Granska kritiskt de coronarelaterade uppgifter som kommer från hälsovårdssektorn och diskutera med din förman huruvida det faktiskt är du som rektor som bör sköta dem. Vid behov flytta i så fall andra av din uppgifter till biträdande rektorn eller vicerektorn.
  • Tänk på att coronastödpengar som kommunen tagit emot också kan användas för att stärka ledarskapet i skolorna; Mindre undervisning och mera tid för att leda arbetet för tjänste-, biträdande-, vice- eller förtroenderektorer.
  • Värna om din egen återhämtning. Tid du har jobbat utöver din avtalsenliga arbetstid ska få tas ut som lediga dagar utan krav på att vara tillgänglig. Acceptera inte krav på att vara i beredskap under veckoslut utan ersättning.
  • Var i kontakt med din chef om det kommer arbetsuppgifter utifrån och fråga om de ska utföras, vem som ska utföra dem och på viken tid och med vilken resurs.

Läs förbundsordförande Inger Damlins senaste inlägg om rektorsjobbet.

Med förstående arbetsgivare som ser det hektiska i rektorsvardagen och rensar bortmera än bara undersökningar, är jag ganska säker på att den finländska skolan lyckas bibehålla rektorers entusiasm, en drivkraft som varje skola behöver.