"Utan bildning, ingen demokrati"

Demokrati är ingen självklarhet. Demokrati kräver ständigt underhåll. Från det att barn i tidig ålder lär sig skillnad på rätt och fel, till levande elevdemokrati och aktivt medborgarskap ska medvetenheten vara närvarande, skriver förbundsordförande Inger Damlin