PM för läsåret 2020-2021

Det nya avtalet lät vänta på sig och därför kommer vårt PM lite senare än vanligt. Pappersversionen får ni i läsårets första nummer av Läraren (kommer den 9 augusti) men här kan ni läsa det i PDF-format redan nu. I den här artikeln har vi också lagt till sådant som inte ryms i den tryckta versionen.