PM för läsåret 2020-2021

Det nya avtalet lät vänta på sig och därför kommer vårt PM lite senare än vanligt. Pappersversionen får ni i läsårets första nummer av Läraren (kommer den 9 augusti). Här kan ni läsa det i PDF-format redan nu. I den här artikeln har vi också lagt till sådant som inte ryms i den tryckta versionen. 

 

Varsågoda, ett nytt PM!: PM för läsåret 2020-2021

 

En del detaljer fick inte plats i det tryckta PM:et och kan hittas här nedan:

 

Detaljer om klassföreståndarens uppgifter

Klassföreståndaren har i uppgift att sköta de pedagogiska frågor som gäller eleverna i den klass som ålagts klassföreståndaren. Uppgiften förutsätter samarbete med de andra lärarna och den övriga personalen i skolan och mellan skolan och hemmen. Det är också viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med eleverna i klassen. Klassföreståndaren företräder eleverna i sin klass i undervisnings- och ordningsfrågor.

Klassföreståndaren bör lära känna eleverna i klassen och i mån av möjlighet deras uppväxtmiljö och särskilt beakta sådana faktorer som påverkar elevens personlighetsutveckling, skolmotivation och inlärningssvårigheter samt vid behov diskutera frågor som gäller skolgången med eleverna och deras vårdnadshavare. Klassföreståndaren bör vara med och ordna gemensamma evenemang i klassen och delta i dem, vid behov föreslå för rektorn att möten och andra liknande sammankomster ska ordnas med de andra lärarna i klassen och övriga personer som handleder eleverna i skolan och delta i ordnandet av dessa, delta i elevvårdsverksamhet, hålla reda på elevernas frånvaro och orsakerna till den och vid behov vidta åtgärder osv.

 

Detaljer om särskilda arbetsuppgifter som kan räknas till undervisningsskyldigheten (grundläggande utbildningen)

 

Utöver de arbetsupgifter vi har listat i PM:et kan också följande räknas till undervisningsskyldigheten:

 

Ledning och övervakning av kostservice 

En innehavare av lärartjänst i huslig ekonomi som ålagts ledningen och övervakningen av kostservicen betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för varje påbörjat antal av åtta grundskolor. Ersättningen kan dock motsvara högst sex årsveckoövertimmar.

Om ledningen och övervakningen av kostservicen ålagts flera lärare i huslig ekonomi, delas den veckotimkvot som avses ovan mellan dessa lärare i proportion till arbetsmängden. 

Korsanvändning av vissa ersättningar 

Om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt, kan timmarna sammanslås för de ersättningar som anges i skötsel av bibliotek, skötsel av samlingar, skötsel av AV-material och ansvar för datorutrustning och elevkårshandledning. För skötseln av dessa uppgifter kan arbetsgivaren fördela högst det sammanslagna antalet timmar på något annat sätt än vad som bestäms i dessa paragrafer. 

Klubbarbete 

Ersättningen för en klubbtimme som godkänts i arbetsplanen är lärarens egen övertimarvodesgrund dividerad med 24. Om klubben leds av en person som inte är tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskolan/gymnasiet betalas en ersättning som utgör timarvodet för en timlärare i bisyssla i årskurs 1–6 dividerat med 24.

Ledning av fritidsverksamhet för elever på elevhem 

För en timme fritidsledning för elever på elevhem betalas en lärartjänsteinnehavare en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare.

Mer information om undervisninsgsskyldighet och arbetstid hittar du i vår artikel "arbetstid".

 

Detaljer om löner och lönebelopp

Läs gärna vår artikel om lön där vi har samlat mycket nyttig information om hur en lärarlön är uppbygd. 

På KT:s webbsida (endast på finska) går det att ladda ner lönetabeller i excel-format.

 

Frågor?

Vår förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström och vår ombudsman Jens Mattfolk svarar gärna på era frågor om lagar och avtal. Ring eller mejla!

Under sommaren betjänar vi dig med ett brådskande ärende enligt följande schema: 

 

22.6-10.7
Jan Mikael Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 67

10.7-31.7
Jens Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 70

I ärenden som inte är brådskande, återkommer vi gärna till dig i augusti.