Sommarens medlemsförmån: en gratis valfri bok

Som tack för ert intensiva arbete den här våren ger OAJ en sommargåva till sina ordinarie medlemmar, alltså även FSL:are. I samarbete med förlagen Förlaget, Siltala och Teos får du en gratis valfri bok och betalar endast för portot på 3,90 euro. Du väljer själv en passlig bok i det utvalda förlagets nätbutik. Förmånen gäller en bok/medlem.