Inget nytt avtal för lärarna – Sote rf förkastade medlingsbudet

FOSU, som förhandlar för lärarna skulle ha godkänt avtalet men Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf sade nej. De har alltså förkastat medlingsbudet och därför faller hela paketet sönder. Lärarna hade föredragit arbetsro, säger FSL:s vice ordförande Linda Felixson.