Insändare: Nu litar man inte på lärarna längre

En knapp månad av distansundervisning parallellt med närundervisning för en del elever har pågått och redan nu börjar den finlandssvenska pressen peka finger. Politikerna jämför och påstår att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. Nu börjar politiker jämföra och påstå att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. Men om vi backar bandet lite…