Christer Holmlund till medlemmarna: Sätt gränser för ert arbete!

Regeringens precisering om att alla elever i åk 1–3 har rätt att komma till skolan från och med måndagen den 23 mars kom som en kalldusch för många. Vi behöver tydligare direktiv för hur man har tänkt sig det här i praktiken då en del av samma undervisningsgrupp kan finnas i skolan och en del på distans. Fler lärare kommer att behöva vara i skolan. FSL efterlyser mer klarhet här, våra medlemmar behöver det.