Berätta hur ni gör - #denvirtuellaskolan

Ett helt skolsamfund ska förflyttas till den virtuella världen, hur ska det gå? Med gemensamma krafter och en fantastisk idérikedom kommer vår lärarkår att fixa det här, säger FSL:s ordförande Christer Holmlund. FSL vill uppmana alla att generöst dela med sig av tips och idéer för hur man ordnar undervisningen på distans: #denvirtuellaskolan.