Ord för ord: How to get a Lärarjobb?

Det finns all orsak att samarbeta bättre kring rekryteringsprocesserna i Svenskfinland. Samarbete och en konsensus kring vårens lärarrekryteringar skulle ge ett mervärde för den finlandssvenska skolan. Samtidigt skulle det minska osäkerheten och arbetsmängden för rektorerna som har ett stort ansvar för verksamheten i skolorna.