Ett förhandlingsresultat har nåtts inom kommunsektorn

I korthet bygger uppgörelsen på den så kallade allmänna linjen i avtalsrörelsen. Inom kommunsektorn är avtalsperioden 2 år och 2 månader och kostnadseffekten uppges vara 3,46 procent. Framsteg i många textfrågor, anger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen vidare i ett twittermeddelande.