Ett förhandlingsresultat har nåtts i de kommunala förhandlingarna. Efter sega förhandlingar meddelades på torsdag kväll att parterna har godkänt ett förhandlingsresultat, som går till behandling i organisationernas beslutande organ.

I korthet bygger uppgörelsen på den s.k. allmänna linjen i avtalsrörelsen.  Inom kommunsektorn är avtalsperioden 2 år och 2 månader och kostnadsefffekten uppges vara 3,46 procent. Avtalssperioden omfattar 1.2.2018-31.3.2020.

Därtill kommer en lokal pott år 2019, som bygger på produktivitet.

Dessa pengar utbetalas som engångsbelopp. Olli Luukkainen talar om en innovativ öppning, som premierar de kommunalt anställda för deras ork. Kommunsektorn har också dragit sitt strå till stacken, när det gäller tillväxten.

- Framsteg i många textfrågor, anger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen vidare i ett twittermeddelande.

Därtill kommer en del framsteg gällande sammanjämkandet av arbetslivet och familjen. Nu kom parterna också överens om ett löneprogram, som i första skedet omfattar en utredning av kommunala lönenivåer i relation till lönerna inom den privata sektorn.

Styrelserna för FOSU och OAJ tar ställning till förhandlingsresultatet nästa vecka.

Mera om uppgörelsen i morgon fredag, då detaljerna klarnar.