Ord för ord: Det "nya" nya gymnasiet

Vi kan inte driva utbildningen med fyra års intervaller där det är viktigare för en regering att få sätta sin prägel på utbildningen, än att via politisk koncensus kring utbildning och forskningsresultat utveckla utbildningen över riksdagsperioder, skriver förbundsordförande Christer Holmlund i sin senaste kolumn.