Nu måste även lärarna få sitt!

För att bibehålla läraryrkets attraktionskraft ska lärarnas löner vara konkurrenskraftiga. Det bör prägla de kommande löneförhandlingarna, konstaterar FSL:s fullmäktige vid sitt höstsammanträde.

 

Antalet sökande till de finskspråkiga lärarutbildningarna i Finland minskade märkbart i år, vilket ännu inte syntes vid de svenskspråkiga utbildningarna. Det är således inte för sent för en lönepolitisk satsning som garanterar läraryrkets attraktionskraft.

Många kommuner har höjt lönen rejält för lärare inom småbarnspedagogik för att råda bot på lärarbristen inom småbarnspedagogiken. FSL:s förbundsfullmäktige anser att samma princip även ska tillämpas för att råda bot på bristen på lärare. Fullmäktige förvånar sig över att man inte fört fram löneförhöjningar som en lösning på lärarbristen.

Förbundsfullmäktige kräver att de arbetstimmar som konkurrensavtalet förde med sig bör slopas eller kompenseras utan att detta avspeglar sig på övriga förhandlingsresultat.

Ett löneprogram för att minska löneskillnaderna mellan den offentliga och den privata sektorn är ett klart mål som FSL:s förbundsfullmäktige sätter för förhandlingarna. Den offentliga sektorn skall inte alltid ge avkall på sina krav. Nu måste även lärarna få sitt.