Lärarnas välmående på agendan under läsåret - FSL vill göra gemensam sak med arbetsgivarna

Många arbetslivsundersökningar visar att lärarnas arbetsmängd har tilltagit. Den upplevda stressen har ökat, det samma gäller också våldet i skolorna.

Därför har Finlands svenska lärarförbund FSL under detta läsår gjort arbetshälsa och välmående på arbetsplatsen till ett tyngdpunktsområde under läsåret 2019-20.

 

 

FSL bjuder nu in arbetsgivarna att samarbeta med förbundet kring lärarnas välmående.

Förbundsordförande Christer Holmlund hoppas att man i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna tillsammans med de lokala lärarföreningarna skall försöka hitta modeller för hur man kunde förbättra arbetsvälmåendet.

-Vi har en gemensam målsättning. Alla vinner på att lärarna mår bra. Vi måste fundera på vad vi konkret kan göra tillsammans med arbetsgivaren, säger Holmlund.

Samarbetsförhandlingar i flera kommuner

Flera kommuner har den senaste tiden aviserat nedskärningar och sparåtgärder. Till exempel Vasa stad avslutade nyligen sina samarbetsförhandlingar med följden att 145 årsverken förvinner. Också i Nykarleby kommer staden att inleda samarbetsförhandlingar.

FSL anser att man bör satsa på arbetsvälmåendet också om kommunens ekonomi är ansträngd. Nedskärningar leder ofta till en ökad arbetsrelaterad stress.

-Vi måste lyfta fram de här frågorna. Någon måste ta sig tiden att jobba med lärarnas och rektorernas välmående. Om man inte tar itu med det här är risken för sjukskrivningar stor. Ett bra sätt för kommunerna att spara är att minska på antalet sjukskrivningar, säger Jens Mattfolk, ombudsman vid FSL.