Finländska lärare gillar sitt jobb, men lönenivå och byråkrati tär på undervisningsivern, visar rapporten TALIS 2018

Lärarna har allt mindre tid att undervisa, då en stor del av lektionstiden går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet. Det här är oroväckande, anser FSL.

De finländska lärarna uppskattar sitt jobb och många unga vill fortfarande bli lärare, det visar den nya TALIS-undersökningen där lärare och rektorer i högstadier har deltagit.

-Grunden till en bra skola är att lärarna trivs i sitt jobb, säger FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

FSL anser att det är viktigt att läraryrkets attraktionskraft bibehålls också i framtiden. Tidningen Läraren har i vår rapporterat om att allt färre söker till de finskspråkiga lärarutbildningarna, något som är mycket oroväckande.

Arbetsbelastning och byråkrati tynger lärarna

Rapporten visar att en alltför stor del av lärarens arbetsdag går åt till annat än undervisning, fjorton procent av lektionstiden går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet, sex procent av tiden går åt till byråkrati. I Sverige, Norge och Danmark hade lärarna mera tid för undervisning.

FSL anser att byråkratin fått en alltför stor roll i dagens skola. Förbundet har lyft upp bland annat brister i trestegsstödet och avsaknad av läromedel som orsaker till att lärare inte till fullo kan koncentrera sig på undervisning.

-För att vi ska kunna bibehålla läraryrkets attraktionskraft är det viktigt att ta arbetsbelastningsfrågor på allvar, säger Holmlund.

Också bland rektorer syns samma negativa trend, rektorerna uppfattar att de har alltför lite tid för sitt pedagogiska ledarskap.

 

FSL efterlyser mentorering och fortbildning

En stor brist i de finländska skolorna är avsaknaden av arbetslivsorientering, mentorering och fortbildning. Här skiljer sig Finland märkbart från de andra OECD-länderna. I Finland erbjuder endast en femtedel av skolorna de nya lärarna mentorering. I exempelvis Danmark och Sverige finns i varannan skola ett mentorsprogram för nya lärare.

Bristen på mentorering diskuterades också under FSL:s vårfullmäktige då Korsholms lärarförening lämnade in en motion där de krävde att mentorering för nya lärare bör prioriteras i högre grad än idag.

TALIS 2018 i korthet

Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018) undersöker lärarnas och rektorernas uppfattningar om den egna professionella utvecklingen, skolans arbetsklimat och ledarskap, samt hur dessa påverkar undervisningen och lärandet. Finland deltar i denna studie, ledd av OECD, tillsammans med över 45 andra länder. Studien riktar sig i Finland till de övre årskurserna i grundskolan.

Över 2800 finländska lärare och 150 rektorer medverkar i undersökningen.