För stora gruppstorlekar i Lojo – inbesparingar leder till säkerhetsrisker i skolan

Det är en stor utmaning, säger timläraren Anette Grund-Korhonen om situationen i Källhagens skola. Staden Lojos sparprogram har inneburit konkreta försämringar för skolan. Undervisningsgruppen inom textilslöjden till exempel är alldeles för stor. Det är en säkerhetsrisk, säger Anna Idman, ordförande för Kustvägens Lärarförening.

 Situationen har blivit ohållbar under hösten som en följd av stadens sparprogram. Det optimala för undervisningen inom textilslöjden skulle vara en grupp på 12–14 elever, Utbildningsstyrelsens rekommendation är maximalt 16, nu består gruppen av 18–20 elever. Inom andra praktiska ämnen är också grupperna för stora.

- Man hinner inte se en tredjedel av det som händer i klassen och jag får vara orolig över vad som händer när jag vänder ryggen till, säger Anette Grund-Korhonen, timlärare i textilslöjd i Källhagens skola.

På våren hade slöjden klasserna delade i två grupper, halva klassen hade textilslöjd och andra halvan teknisk slöjd. Från och med hösten har textilslöjden och tekniska slöjden haft hela klasser, vilket betyder 18–20 elever samtidigt. Grund-Korhonen har försökt göra det bästa av situationen och planerar undervisningen så att det ska fungera så bra som möjligt.

- Som lärare har jag ju ett ansvar för eleverna och pressen är stor eftersom man vill finnas till för varje elev. Tyvärr hinner inte alla få den hjälp de behöver i klassen.

Anna Idman, ordförande för Kustvägens Lärarförening, säger att det handlar om elevernas säkerhet och att situationen är oroande.

- När grupperna blir större än rekommenderat borde man ha ögon i nacken. Stadens sparprogram har slagit hårt mot skolan.

 

För stora undervisningsgrupper är ett landsomfattande problem

Att undervisningsgrupperna växer är oftast en direkt följd av inbesparingar. För många elever i samma grupp sätter både lärare och elever i en hopplös situation.

- Det är inte bara en fråga om trivseln och tryggheten i skolan utan också om lärarens möjlighet att tillgodose alla elevers behov. Det är till exempel väldigt svårt att uppfylla det lagstadgade trestegsstödet när undervisningsgrupperna är för stora, säger FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

För att råda bot på problemet med gruppstorlekarna måste tillräckliga resurser garanteras. Vi behöver ökad grundfinansiering från statligt håll och lokala politiker som gör beslut som garantera lärarna möjlighet att ge eleverna den undervisning som läroplanen förutsätter.

Kustvägens Lärarförening är en av FSL:s lokalföreningar med ungefär 100 medlemmar.

 

Kontakta oss:

Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Anna Idman, ordförande för Kustvägens Lärarförening, 040 715 9905, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.