"Lärare med gränser" blev "Nu får det räcka"

För ett antal år sedan när jag var ny på FSL-kansliet gjorde vi en kampanj under namnet lärare med gränser, namnet som var en ordlek på läkare utan gränser. Lärare med gränser skulle uppmana lärarna att sätta gränser för sitt arbete, öka förståelsen för hur den egna arbetstiden är uppbyggd och påminna om ramarna för arbetet. Nu flera år senare när kampanjen väcks till liv igen, sitter jag vid samma kaffebord och smakar på orden “Nu får det räcka”, och javisst så får det bli.

Målsättningarna är långt de samma egentligen och så även behovet av kampanjen. Flertalet av våra undersökningar visar på en ökande arbetsmängd över hela fältet. Men avtalet är till stor del detsamma, arbetstiden du har för att sköta ditt arbete är densamma. Många undersökningar har också visat på en ökad stress, arbetslivsbarometern och rektorsbarometern från de senaste åren talar sitt tydliga språk. Syftet med “Nu får det räcka” är därför också att värna om medlemmarnas arbetshälsa på kort och lång sikt.

För lärare med USK-arbetstid finns inte ett tak för arbetstiden, gränsen måste alltså sättas av den enskilda läraren. För de med årsarbetstid, eller rektorer med byråarbetstid, finns en övre gräns men likväl gäller det att förhålla sig till den gränsen. Nu får det räcka-kampanjen handlar om att påminna om de ramar som redan finns, som man borde förhålla sig till och som det skulle vara nyttigt att reflektera över då och då.

Kampanjen strävar efter att göra dig FSL-medlem medveten om vad som gäller på arbetsmarknaden, i arbetslivet, hur din lön beräknas och annan kunskap som vi vet är bra att ha i bakfickan.

Fortfarande sker det också misstag eller sådant som inte är lagligt i arbetslivet. Flera visstidsanställningar på varandra utan grundad anledning, en miss någonstans som leder till fel lön under längre tid och där läraren många gånger inte ens känner till att lönen är fel. Kampanjen strävar efter att göra dig FSL-medlem medveten om vad som gäller på arbetsmarknaden, i arbetslivet, hur din lön beräknas och annan kunskap som vi vet är bra att ha i bakfickan.

I dagens skola och samhälle är tempot ofta högt. Det ställs stora krav på dig som lärare, rektor, utbildare. Kraven ställs i olika mån av samhället, läroplanen, vårdnadshavare och inte sällan också av dig själv och det här kommer troligtvis inte att ändra nämnvärt, inte på kort sikt. I allt detta tror jag att det är bra för dig att känna till, eller påminnas om, ramarna för ditt arbete och få tips på hur du kan förhålla dig till dem. Att våga säga nu får det räcka för idag, det kommer en ny dag imorgon.

Jens Mattfolk, ombudsman på FSL

Jens Mattfolk signatur