Värdegrunden är vårt vapen

Skolornas dörrar är nu stängda och sommarlovstystnaden råder men på utsidan väcker nyheten om prideflaggan i Pedersöre en högljudd debatt i polariserad ton. Trots många sakliga argument i diskussionen, fylls flödet med obetänksamma, till och med fientliga kommentarer, och som representant för Finlands svenska lärarförbund är det bara att konstatera; Bästa lärare och rektorer, skolans uppdrag är viktigare än någonsin.

För säg, inom vilket forum är värdegrunden lika välformulerad och orubblig som inom den grundläggande utbildningen? Var har vi lika goda möjligheter att tillsammans motverka polariseringen?

Värdegrunden är en central del av våra demokratiskt framtagna styrdokument för skolan. Den bygger på tanken om allas unika värde, tolerans och mänskliga rättigheter. Utbildningens målsättning är att forma humana människor som försvarar det goda. Lärarnas uppdrag är att undervisa och handleda eleverna i enlighet med de här värderingarna.

"Det här är en krävande uppgift när samhällsklimatet, politiken och de sociala medierna ser ut som de gör. Men vi måste orka fortsätta med det viktiga värdegrundsarbetet, också då när vi utmanas och trycket utifrån är högt."

Bildning innebär att kunna hantera motsättningar på etiskt och empatiskt sätt. Utbildningens syfte är att bilda. Det här är en krävande uppgift när samhällsklimatet, politiken och de sociala medierna ser ut som de gör. Men vi måste orka fortsätta med det viktiga värdegrundsarbetet, också då när vi utmanas och trycket utifrån är högt. Vi måste våga föra obekväma diskussioner för att bygga respekt för varandra.

Skolan har möjligheten att fungera som en enande kraft i samhället där vi i det dagliga och vardagliga bygger tolerans och respekt. Det är ett evighetsprojekt där vår uthållighet är en skyldighet gentemot våra barn och deras framtid.

Inger Damlin, förbundsordförande

Ingers signatur