Ärlighet varar längst - så här ser lärarvardagen ut för många

Den vardag som lärarna beskriver i Svenska Yles artikel i söndags finns på riktigt. Det handlar om en hög arbetsbelastning, tuffa föräldrakontakter och brist på respekt. Så här ser det ut i våra skolor idag, inte alla dagar, inte överallt men alldeles för ofta och för utbrett. Jag vet att ni är många som känner igen er i berättelserna.

Vi behöver den samhällsdiskussion som den här typen av artiklar väcker. Barn och ungdomar mår sämre, samarbetet med hemmen är utmanande och förväntningar på skolan som institution skyhöga. Det är bland annat det här som är bakgrunden till vår argumentation för till exempel mindre gruppstorlekar, bättre stödfunktioner och en fungerande elevhälsa. Som fackförbund jobbar vi för ett hållbart, tryggt och inspirerande arbetsliv men vi kan inte ensamma åstadkomma den förändring som behövs.

När man läser lärarnas upprörande berättelser och erfarenheter blir det uppenbart att utbildningssektorn läcker och att behovet av investeringar är akut.

FSL vill att dagens lärare och rektorer ska ha ork och vilja jobba inom branschen, och att läraryrket ska locka de bästa studerandena också i framtiden. För att lyckas med det måste arbetsmiljön vara hållbar och villkoren realistiska. Korsdraget i lärarvardagen är för hårt idag. Det måste finnas reella möjligheter för lärare och rektorer att fokusera på sina kärnuppdrag.

Att vara lärare är världens bästa yrke, att få jobba tillsammans med barn och ungdomar är fantastiskt! Med en öppen och ärlig diskussion om olika problemområden inom branschen och hur förutsättningarna faktiskt ser ut, signalerar vi både till de som jobbar och de som funderar på ett yrke som lärare eller rektor, att vi värdesätter och månar om skolan och utbildningen.

Inger Damlin, förbundsordförande
Ingers signatur