Programmet 2020

Här presenterar vi programmet i det svenskspråkiga kvarteret Hörnan på Educamässan 2020. Temat är Hållbart lärande. Du kommer väl ihåg att det är gratis att gå på Educa?!

 

I rullmenyerna här nedan hittar du de föreläsningar och program som du kan ta del av på den stora scenen i Hörnan. Du hittar också tidtabellen för alla workshops som du kan delta i. Workshopparna hålls i utställarnas montrar i år, mer detaljer hittar du under varje programpunkt. 

 

Gratis för alla

Inträdet till Educamässan är gratis. Man behöver bara registrera sig som besökare via nätet eller vid entrén till Mässcentret. Om man registrerar sig på webben på förhand måste man komma ihåg att ta med sig en utskrift på Educa-namnskylten.

 

Fredag

Hörnans scen

Hur bidrar idéerna om maskulinitet till att pojkar inte vågrar prata om känslor eller be om hjälp? Vad leder de snäva normerna till i en skolmiljö och kan vi överhuvudtaget bryta mönstret i skolan?

Det blir ett samtal om det svåra med samtal.
Föreläsare för projektet Vem é man Johan Bergman, Andreas Vallander, Sasha Linder och Toni Nieminen reflekterar över arbetet i skolan.
Arrangör: Ekvalita

Allt fler unga har problem med att hantera sin vardagsekonomi. Betalningsstörningarna ökar, vilket dels är ett resultat av att pengarna blivit osynligare i samhället samtidigt som det konsumeras mera än vad som är hållbart.

Många upplever det svårt att hantera pengar, och känner ofta skuld för sina ekonomiska utmaningar. Pengar upplevs som privat och svårt att prata om. Var skall vi börja diskussionen? Och vad skall vi lära ut åt de unga?Allt fler unga har problem med att hantera sin vardagsekonomi. Betalningsstörningarna ökar, vilket dels är ett resultat av att pengarna blivit osynligare i samhället samtidigt som det konsumeras mera än vad som är hållbart. Många upplever det svårt att hantera pengar, och känner ofta skuld för sina ekonomiska utmaningar. Pengar upplevs som privat och svårt att prata om. Var skall vi börja diskussionen? Och vad skall vi lära ut åt de unga?


Föreläsningen bygger på Marthaförbundet satsning En euro i taget, en privatekonomisk handbok som under 2020 delas ut till ungdomar i andra stadiet. 
Marina Nygård som är ekonomirådgivare på Finlands svenska Marthaförbund föreläser.


Arrangör: Finlands Svenska Marthaförbund r.f. och Ungmartha r.f.

 

Världen förändras i ett rasande tempo, delvis p.g.a. digitalisering, men också andra orsaker. Förändring är spännande, men också utmanande. Hur vet vi vilka egenskaper som krävs för att lyckas i ett arbetsliv som aldrig är sig likt?

Vilka kompetenser borde man betona i undervisningen och vilka är metoderna för att enkelt lära ut framtidens kompetenser för hela skolstigen?

Diskussion mellan studerande/UF-ambassadör Oscar Löfqvist, rektor Elisabeth Mörk, Tegengrenskolan, lektor Tanja Ingelin, Kyrkslätts gymnasium och lärare Mathias Blom, Strömborgska skolan

Arrangör: Ung Företagsamhet rf, JA Alumni Finland ry, Tegengrenskolan, Kyrskslätts gymnasium, Strömborgska skolan

UF-ambassadör Oscar Löfqvist

Hur och med vilka åtgärder kan skolgången stödas både i skolan och hemma? Centrala faktorer är tidigt ingripande, flexibla arrangemang, samarbete mellan olika aktörer och tillgång till stöd utanför skolan vid behov.

Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som påverkar skolfrånvaro och möjliga åtgärder. Hur och med vilka åtgärder kan skolgången stödas både i skolan och hemma? Centrala faktorer är tidigt ingripande, flexibla arrangemang, samarbete mellan olika aktörer och tillgång till stöd utanför skolan vid behov. Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som påverkar skolfrånvaro och möjliga åtgärder. 


Handledande lärare Jenny Sjöström föreläser.

Arrangör: Valteri center för lärande och kompetens

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen.

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen.


Handledande lärare Misa Möller föreläser.
Arrangör:Valteri center för lärande och kompetens

Vad kan vi göra för en hållbarare framtid? Hur kan vi minska klimatångesten hos de unga? Med våra egna val kan vi bidra till en cirkulär ekonomi och bromsa upp klimatförändringen. 

Vi diskuterar bland annat vad man kan göra för att hantera klimatförändringen och hur läraren kan bemöta barn och unga med klimatångest.ad kan vi göra för en hållbarare framtid? Hur kan vi minska klimatångesten hos de unga? Med våra egna val kan vi bidra till en cirkulär ekonomi och bromsa upp klimatförändringen.  Vi diskuterar bland annat vad man kan göra för att hantera klimatförändringen och hur läraren kan bemöta barn och unga med klimatångest.


Nora Backlund från Fs4H och Annika Öhberg från SLC samt Daniela Seeskari, psykolog, psykoterapeut, Folkhälsan
Arrangör: Fs4H, SLC och Folkhälsan

Hållbar utveckling är en central del i skolans läroplan i Finland. Men hur ska hållbart lärande omsättas i praktiken och hur kan vi utveckla lärande för hållbar utveckling i skolan?


Diskussion mellan undervisningsminister Li Andersson, dekanus Fritjof Sahlström (Åbo Akademi) samt professor Mirjam Kalland (Helsingfors universitet).
Arrangör: Hörnan som helhet

Undervisningsminister Li Andersson

Kaj Kunnas  talar om vikten av teamwork och rätt attityd och varför det har betydelse även i lärarrummet och i skolan. 

Talent is something - Attitude is everything"

Visst kommer man långt med talang. Men inte ända fram. Utan rätt attityd, med positiva vibbar, med en glad och entusiastisk framtoning, når man sällan sina mål. Självförtroende, tålamod, tilltro, gruppkänsla föds ur enkla, men viktiga ord. Som... Närvaro. Brand. Fokus. Vision. Via dem blir brons först silver. Och sedan guld. Eller sagt med två sloganer ur idrottsvärlden. "Champions train, even when nobody's watching". Och "Tänään on maailman tärkein päivä" - "Idag, just idag, är världens viktigaste dag".


Sportjournalisten Kaj Kunnas
Arrangör: FSL

Många lärare har viljan att arbeta inkluderande för att skapa ett mer hållbart lärande, men upplever att de saknar verktyg. Pedagoger från olika stadier diskuterar arbetet kring jämlikhet och likabehandling i skolan och i undervisningen.

Många lärare har viljan att arbeta inkluderande för att skapa ett mer hållbart lärande, men upplever att de saknar verktyg. Pedagoger från olika stadier diskuterar arbetet kring jämlikhet och likabehandling i skolan och i undervisningen.
Lärare och huvudskribent för boken Nina Blomberg, fungerar som moderator och diskuterar med pedagoger som medverkat i utvecklandet av Ekvalitas nyutgivna bok Skapa plats.


Arrangör: Ekvalita

Workshops

Vi lanserar den nya boken Skapa plats, ett normutmanande material för pedagoger inom grundläggande utbildning och gymnasiet. Kom och ta med dig ett gratis exemplar! Våra jämställdhets- och likabehandlingsexperter finns också på plats och erbjuder tips på hur du kan jobba mer inkluderande, samt ger information om vilka workshops som finns att boka i din skola.

Plats: Ekvalitas monter

Arrangör: Ekvalita

Sociala medier och digitalt spelande har fått en betydande roll i barns och ungas liv. Spelfostran blir allt viktigare både hemma och i skolan. Vi erbjuder lektioner, föräldrakvällar och fortbildningar inom temat. Tillsammans kan vi stödja unga till en balanserad vardag.Sociala medier och digitalt spelande har fått en betydande roll i barns och ungas liv. Spelfostran blir allt viktigare både hemma och i skolan. Vi erbjuder lektioner, föräldrakvällar och fortbildningar inom temat. Tillsammans kan vi stödja unga till en balanserad vardag.

Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, DreamsMontern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

Med Annukka Såltin, utbildningsplanerare, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

ÖPU-leden utvecklas och kraven för att söka in till universitetet denna väg har ändrats. Vad krävs för att söka in via den nya ÖPU-leden? Hur kommer ÖPU-leden att utvecklas i framtiden?

Plats: CLL:s monter

Arrangör: CLL

TING i klass, i grupp och enskilt! Det digitala läromedlet TING för åk 1–6 ger stora möjligheter till differentiering och ämnesintegrering. I den här workshoppen får du konkreta tips om hur du kan använda TING på ett mångsidigt sätt för att stöda undervisning och inlärning.  Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Mats Omars.

Arrangör: S&S.

 

Vi vill tillsammans med skolorna ge ungdomar kunskap och metoder för hur de kan stärka sitt psykosociala välmående, och sänka tröskeln för dem att be om professionellt samtalsstöd. Vi erbjuder workshops och morgonsamlingar för den grundläggande utbildningen, andra stadiet och högskolor. Under 2020 samarbetar vi med teatergrupp som på ett säkert och kreativt sätt lyfter upp aktuella teman, till exempel prestationsångest till diskussion.Vi vill tillsammans med skolorna ge ungdomar kunskap och metoder för hur de kan stärka sitt psykosociala välmående, och sänka tröskeln för dem att be om professionellt samtalsstöd. Vi erbjuder workshops och morgonsamlingar för den grundläggande utbildningen, andra stadiet och högskolor. Under 2020 samarbetar vi med teatergrupp som på ett säkert och kreativt sätt lyfter upp aktuella teman, till exempel prestationsångest till diskussion.

Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

Med Sophie Holm, teamansvarig, HelsingforsMission.

Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Krisjouren för unga (HelsingforsMission)

Bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen preciseras med målsättning att stärka en likvärdig bedömning. Sakkunniga inom Utbildningsstyrelsen redogör för de nationella riktlinjerna för bedömningen. I presentationerna beskrivs även arbetet med kunskapskraven för slutbedömningen.Bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen preciseras med målsättning att stärka en likvärdig bedömning. Sakkunniga inom Utbildningsstyrelsen redogör för de nationella riktlinjerna för bedömningen. I presentationerna beskrivs även arbetet med kunskapskraven för slutbedömningen.

Plats: Mötesrum 209 på hotellets andra våning.

Med Maj-Len Engelholm, Yvonne Nummela och Pamela Granskog.

Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Bildningsdirektörerna i Svenskfinland har tagit initiativ till ett nätverk för att skapa en finlandssvensk skola i världsklass. Målet är att alla finlandssvenska kommuner ska få tillgång till den senaste högklassiga expertisen om ledarskap och utbildning och tillsammans skapa en gemensam kunskap och nya arbetssätt.

Plats: CLL:s monter

Arrangör: CLL

Målbaserat lärande, differentiering och kollaborativa metoder! Gymnasiets läroplaner, både den nuvarande och den kommande, betonar alltmer individualisering och differentiering, samarbete och interaktion, mål och Målbaserat lärande, differentiering och kollaborativa metoder! Gymnasiets läroplaner, både den nuvarande och den kommande, betonar alltmer individualisering och differentiering, samarbete och interaktion, mål och metod. Marikki Sjöström diskuterar konkreta strategier för hur man lyckas med detta. Hon undervisar i finska och hälsokunskap vid Katedralskolan i Åbo och är även läromedelsförfattare. I sina exempel utgår hon från undervisning i finska men metodologin lämpar sig även för andra ämnen. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Marikki Sjöström.

Arrangör: S&S

 

Kroppsbilden är central i den ungas självbild. Unga är speciellt mottagliga för intryck som påverkar den. Intrycken får de framför allt från sociala medier. Kroppsbild och kroppsideal är centrala teman i vårt skolarbete.Kroppsbilden är central i den ungas självbild. Unga är speciellt mottagliga för intryck som påverkar den. Intrycken får de framför allt från sociala medier. Kroppsbild och kroppsideal är centrala teman i vårt skolarbete.

Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams.

Med Julia Backman och Ira Zetterborg, sjukskötare, Ätstörningscentrum.

Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Steg för steg mot studentexamensprovet – kurs för kurs! Vi lanserar nu digitala läromedel med repetition inför studentexamensproven i finska (lång lärokurs) och engelska (lång lärokurs). Under workshoppen får du veta hur läromedlen kan stöda dig och eleverna redan från första kursen!Steg för steg mot studentexamensprovet – kurs för kurs! Vi lanserar nu digitala läromedel med repetition inför studentexamensproven i finska (lång lärokurs) och engelska (lång lärokurs). Under workshoppen får du veta hur läromedlen kan stöda dig och eleverna redan från första kursen! Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Marikki Sjöström, Tuula Lahtinen, Jenny Mertaniemi och Johanna Nygård-Sandelin

Arrangör: S&S

Hur kan vi förstärka ungdomens tro på sin framtid i en värld stadd i förändring? Genom skolbesök till grundläggande Hur kan vi förstärka ungdomens tro på sin framtid i en värld stadd i förändring? Genom skolbesök till grundläggande utbildningen och andra stadiet inspirerar Dreams unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina styrkor. 

Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams.

Med Robson Lindberg, dreamster och Oskar Sandqvist, sakkunnig, Barn- och ungdomsstiftelsen

Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

 

Robson Lindberg

Hur kommer man på en bra idé? Hurdan är processen från manus till färdig bok? Hur jobbar man med språk, tilltal och koppling mellan bild och text, och måste man tänka på målgruppen? Författaren Malin Klingenberg och barn- och ungdomsredaktören Ida-Lina Nyholm berättar om hur de jobbar kring den viktigaste litteraturen av alla: den som väcker läslust. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Malin Klingenberg och Ida-Lina Nyholm.

Arrangör: S&S

Malin Klingenberg

Lördag

Hörnans scen

Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text. De finlandssvenska Läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och specialbiblioteksfunktionären Tobias Larsson.

Parallellt med den sjunkande läsförmågan ställer verkligheten allt högre krav på oss. I diskussionen tar vi upp problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka. Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text. De finlandssvenska Läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och specialbiblioteksfunktionären Tobias Larsson. Parallellt med den sjunkande läsförmågan ställer verkligheten allt högre krav på oss. I diskussionen tar vi upp problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka.

Kan läsning av litteratur träna upp vår koncentrationsförmåga? Och vad behöver vi och de unga för att klara sig i framtiden?Kan läsning av litteratur träna upp vår koncentrationsförmåga? Och vad behöver vi och de unga för att klara sig i framtiden?


De finlandssvenska Läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass samt Minna Huotilainen och Tobias Larsson.


Arrangör: Sydkustens Landskapsförbund

Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass

Sömn är den allra viktigaste återhämtningen, men det är på dagen du främst skapar förutsättningar för en god sömn och återhämtning. Det i sin tur är A och O för ett hållbart lärande och välbefinnande.

Mikaela Wiik har i många år specialiserat sig på, utvecklat material om och föreläst om sömnens betydelse för vårt välbefinnande. Många gånger tänker vi att sömnen är ett privat ärende, men det är förvånansvärt mycket man kunde göra i skolan och på arbetsplatsen för att främja sömnen. Mikaela lyfter fram ämnet både ur elev- och lärarsynvinkel. Sömn är den allra viktigaste återhämtningen, men det är på dagen du främst skapar förutsättningar för en god sömn och återhämtning. Det i sin tur är A och O för ett hållbart lärande och välbefinnande. Mikaela Wiik har i många år specialiserat sig på, utvecklat material om och föreläst om sömnens betydelse för vårt välbefinnande. Många gånger tänker vi att sömnen är ett privat ärende, men det är förvånansvärt mycket man kunde göra i skolan och på arbetsplatsen för att främja sömnen. Mikaela lyfter fram ämnet både ur elev- och lärarsynvinkel. 

Mikaela Wiik, sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning vid Folkhälsan.
Arrangör: Folkhälsan

Dagens ungdomar känner en tung press av olika krav som de ställs inför. Prestationskrav, utseendekrav och socialt tryck är tyvärr vardag för allt fler unga och får dem att må illa. Varifrån kommer dessa krav? Vem är det som ställer dem? Och hur kunde vi hjälpa de unga att bemöta dem?

Diskussionen inleds med Robson Lindbergs personliga berättelse om hur han överkommit de begränsningar han ställts inför då han råkade ut för en allvarlig hjärnskada. Därefter fortsätter vi med en paneldiskussion kring ämnet.Dagens ungdomar känner en tung press av olika krav som de ställs inför. Prestationskrav, utseendekrav och socialt tryck är tyvärr vardag för allt fler unga och får dem att må illa. Varifrån kommer dessa krav? Vem är det som ställer dem? Och hur kunde vi hjälpa de unga att bemöta dem? Diskussionen inleds med Robson Lindbergs personliga berättelse om hur han överkommit de begränsningar han ställts inför då han råkade ut för en allvarlig hjärnskada. Därefter fortsätter vi med en paneldiskussion kring ämnet.


Karl-Jakob Mickelsson, ED, Svenska handelshögskolan, Agneta Lundmark, lärare, Helsingfors stad, Robson Lindberg, dreamster, Barn- och ungdomsstiftelsen, en ungdom från målgruppen.

Arrangör: Spelkunskap-projektet Arrangör: Spelkunskap-projektet (Ehyt rf.), Livslustprojektet (Ätstörningscentrum), Krisjouren för unga (HelsingforsMission) och Dreams (Barn- och ungdomsstiftelsen), Folkhälsan, Luckan, Regnbågsankan och Barnavårdsföreningen.

Robson Lindberg

 

Vad innebär språklig medvetenhet i praktiken och hur väcker vi läslust hos anarkistiska tonåringar? Vad fokuserar projektet mofi 2.0 på och hur kan man stärka den språkliga medvetenheten inom småbarnspedagogiken?

Utbildningsstyrelsen diskuterar språk och läsning från småbarnspedagogik upp till andra stadiet tillsammans med sina samarbetspartners.Vad innebär språklig medvetenhet i praktiken och hur väcker vi läslust hos anarkistiska tonåringar? Vad fokuserar projektet mofi 2.0 på och hur kan man stärka den språkliga medvetenheten inom småbarnspedagogiken? Utbildningsstyrelsen diskuterar språk och läsning från småbarnspedagogik upp till andra stadiet tillsammans med sina samarbetspartners.


Amanda Audas-Kass, Henrika Andersson, Jenni Hanhinen-Skog, Charlotte Lindh, Jan-Erik Mansikka, Belinda Kardén, Yvonne Nummela, Charlotta Rehn.

Moderator: Pamela Granskog.

Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Kom och lyssna på intressanta och konkreta exempel på hur du genom samarbete med denfria bildningen på ett nytt sätt kan ta med global fostran i din undervisning eller verksamhet.

Du får ta del av två exempel där nyanlända vuxna och svenskspråkiga barn i skolor och daghem möts för att lära sig av varandra. Mötet är förutom en upplevelse för båda parternaockså en inlärningssituation där barn lär sig om andra kulturer, traditioner och länder.

Catharina von Schoultz, vd/rektor Borgå folkakademi och Johanna Karlsson,Catharina von Schoultz, vd/rektor Borgå folkakademi och Johanna Karlsson,planerare integration, mångkultur och S2 i Helsingfors stad.


Arrangör: Bildningsalliansen

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om igen, Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om igen, inspirerat av naturen där avfall i en process blir näring i en annan.

För att ett cirkulärt samhälle ska uppstå krävs ny kunskap, inlärning och förändring av attityder och tillvägagångssätt. Vi introduceras till cirkulär ekonomi och varför det är aktuellt samt bekantar oss med spelmetoden Cirkula ® som lämpar sig för elever från 15 års ålder och uppåt.

Föreläsare verksamhetsansvarig och operativ ordförande Ann-Sofie Granzell, (CirEko) och expert Mia Pirttilä (Ung Företagsamhet rf).


Arrangör: Ung Företagsamhet rf, Suomen ympäristöopisto Sykli, CirEko – arena för Cirkulära affärer

Workshops

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arrangerar i anslutning till EDUCA 2020 ett seminarium för personal inom småbarnspedagogik och förskola.  Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arrangerar i anslutning till EDUCA 2020 ett seminarium för personal inom småbarnspedagogik och förskola.  Inbjudna föreläsare är Bim Riddersporre FD psykologi, leg. logoped och leg. psykolog  samt Charlotta Rehn, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. 
Bim är verksam som universitetslektor vid Malmö universitet och forskar bland annat  om omsorg, digitalisering och ledarskap i förskolan. Charlotta ansvarar för  koordineringen av småbarnspedagogiken på svenska vid Utbildningsstyrelsen. Hon kommer att informera om vad som är aktuellt på nationell nivå samt kommande planer. 
Seminariet är avgiftsfritt.


Anmälan senast 10.1.2020 viahttp://survey.abo.fi/lomakkeet/11986/lomake.html
Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola
Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Plats: Rum 207

Många vägar till skrivkompetens! Den populära serien Ordresan för modersmålsundervisningen i åk 1–4 betonar läslust, empati och analytisk kompetens. Och skrivkompetens! I workshoppen får du höra mer om hur du kan jobba med skrivexperterna, Ordresans exempelstrategier för att utveckla färdigheterna att skapa text. Workshopen ger konkreta råd och praktiska övningar. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.Många vägar till skrivkompetens! Den populära serien Ordresan för modersmålsundervisningen i åk 1–4 betonar läslust, empati och analytisk kompetens. Och skrivkompetens! I workshoppen får du höra mer om hur du kan jobba med skrivexperterna, Ordresans exempelstrategier för att utveckla färdigheterna att skapa text. Workshopen ger konkreta råd och praktiska övningar. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306


Med Lisette Hildén, Irina Johansson och Charlotta Sillman

Arrangör: S&S

Religion tillgängligt och relevant! Den nya serien Mosaik i religion för åk 7–9 tar sig an ämnet religion på ett elevnära och reflekterande sätt. Läromedelsförfattaren Pernilla Granlund presenterar innehåll och upplägg och ger konkreta tips för undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.Religion tillgängligt och relevant! Den nya serien Mosaik i religion för åk 7–9 tar sig an ämnet religion på ett elevnära och reflekterande sätt. Läromedelsförfattaren Pernilla Granlund presenterar innehåll och upplägg och ger konkreta tips för undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 307

Med Pernilla Granlund.

Arrangör: S&S

Hur uppmuntra vi eleverna att lära känna sig själv och hitta sin grej? Våra experter ger konkreta tips på hur du jobbar med entreprenörskap och ekonomikunskap i undervisningen i åk 1-9 och andra stadiet. Alla besökare får beställa kostnadsfria läromedel och boka workshops till skolan. Kom och gå som det passar dig!

Plats: Rum 215

Arrangör: Ung Företagsamhet rf.

ÖPU-leden utvecklas och kraven för att söka in till universitetet denna väg har ändrats. Vad krävs för att söka in via den nya ÖPU-leden? ÖPU-leden utvecklas och kraven för att söka in till universitetet denna väg har ändrats. Vad krävs för att söka in via den nya ÖPU-leden? Hur kommer ÖPU-leden att utvecklas i framtiden?

Plats: CLL:s monter

Arrangör: CLL

Kroppsbilden är central i den ungas självbild. Unga är speciellt mottagliga för intryck som påverkar den. Intrycken får de framför allt från sociala medier. Kroppsbild och kroppsideal är centrala teman i vårt skolarbete. Kroppsbilden är central i den ungas självbild. Unga är speciellt mottagliga för intryck som påverkar den. Intrycken får de framför allt från sociala medier. Kroppsbild och kroppsideal är centrala teman i vårt skolarbete. 

Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams


Med Julia Backman och Ira Zetterborg, sjukskötare, Ätstörningscentrum.


Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Över hälften av lärarna uppger att de är lite eller mycket oroliga för ungdomarnas ekonomikunskaper. Under workshopen bekantar vi oss med olika verktyg till ämnesöverskridande undervisning som utvecklar färdigheter inom ekonomiskt tänkande. Över hälften av lärarna uppger att de är lite eller mycket oroliga för ungdomarnas ekonomikunskaper. Under workshopen bekantar vi oss med olika verktyg till ämnesöverskridande undervisning som utvecklar färdigheter inom ekonomiskt tänkande.

Plats: Rum 215

Arrangör: Ung Företagsamhet rf.

Knäck grammatikkoden! I workshopen berättar författaren Joanna Vikström Eklöv om den nya läromedelsserien Helt rätt! för lågstadiet. Böckerna ger övning och befäster kunskap inom grammatik, rättskrivning och ordkunskap. Workshopen ger även konkreta tips på kreativa övningar.  Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Joanna Vikström Eklöv


Arrangör: S&S

Samma, men annorlunda! Läroämnena geografi och biologi har delvis nya tyngdpunktsområden i åk 7–9. Läromedelsförfattarna Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius öppnar tänket i de nya läromedelsserierna Biokoden och Geoiden och ger konkreta exempel för undervisning och inlärning. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.Samma, men annorlunda! Läroämnena geografi och biologi har delvis nya tyngdpunktsområden i åk 7–9. Läromedelsförfattarna Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius öppnar tänket i de nya läromedelsserierna Biokoden och Geoiden och ger konkreta exempel för undervisning och inlärning. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 307


Med Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius.

Arrangör: S&S

Över hälften av lärarna uppger att de är lite eller mycket oroliga för ungdomarnas ekonomikunskaper. Under workshopen bekantar vi oss med olika verktyg till ämnesöverskridande undervisning som utvecklar färdigheter inom ekonomiskt tänkande.

Plats: Rum 215

Arrangör: Ung Företagsamhet

Finska är kul, kiva! I workshopen presenterar klassläraren och specialpedagogen Kirsi Martin nya läromedel i nybörjarfinska för åk 1 och 2. Workshopen ger konkreta exempel på uppgifter och strategier för hur du kan jobba med finska på ett lekfullt och avslappnat sätt. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Kirsi Martin.

Arrangör: S&S

Hur differentiera matematiken på ett enkelt och ändamålsenligt sätt? Workshopen presenterar Tangent, en serie i matematik för åk 7–9, som smidigt stöder både lärare och elever. Läromedelsförfattare och testande lärare går i dialog och ger konkreta tips! Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Hur differentiera matematiken på ett enkelt och ändamålsenligt sätt? Workshopen presenterar Tangent, en serie i matematik för åk 7–9, som smidigt stöder både lärare och elever. Läromedelsförfattare och testande lärare går i dialog och ger konkreta tips! Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. 

 

Plats: Rum 307


Med Tora Smeds och Siv Hartikainen

Arrangör: S&S

Sociala medier och digitalt spelande har fått en betydande roll i barns och ungas liv. Spelfostran blir allt viktigare både hemma och i skolan. Sociala medier och digitalt spelande har fått en betydande roll i barns och ungas liv. Spelfostran blir allt viktigare både hemma och i skolan. Vi erbjuder lektioner, föräldrakvällar och fortbildningar inom temat. Tillsammans kan vi stödja unga till en balanserad vardag.

Plats: Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

Med Annukka Såltin, utbildningsplanerare, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.


Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Hur kan vi förstärka ungdomens tro på sin framtid i en värld stadd i förändring? Genom skolbesök till grundläggande utbildningen och andra stadiet inspirerar Dreams unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina styrkor. Kom och träffa dreamster Robson Lindberg och ta del av hans upplevelser från möten med ungdomar under skolbesöken!Hur kan vi förstärka ungdomens tro på sin framtid i en värld stadd i förändring? Genom skolbesök till grundläggande utbildningen och andra stadiet inspirerar Dreams unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina styrkor. Kom och träffa dreamster Robson Lindberg och ta del av hans upplevelser från möten med ungdomar under skolbesöken!

Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

Med Robson Lindberg, dreamster och Oskar Sandqvist, sakkunnig, Barn- och ungdomsstiftelsen.

Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne srArrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Engelska från åk 3 och/eller 4? Yes, thank you! På workshopen presenteras nya läromedel i engelska riktade till åk 3 och åk 4–6. Workshopen tar upp hur läromedlen kan kombineras till en lärstig och hur de kan användas separat. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Sandra Bjon, Katarina Wahlstedt, Sandra Bjon, Katarina Wahlstedt, Christa Långström, Lisette Hildén, Sonja Posa.
Arrangör: S&S

Video, ljud, skrivkompetens, läskompetens, ordkunskap, litteraturhistoria och engagerande texter att jobba med. Allt detta och mer ingår i vår nya läromedelsserie i modersmål och litteratur för åk 7–9. Läromedlet är ett samarbete mellan finlandssvenska författare och pedagoger – för dagens behov med ett vettigt grepp och med glimten i ögat. Alfred Backa och Crista Åberg talar om video, texter och hur de kan användas i undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva. FörhandsanmälanVideo, ljud, skrivkompetens, läskompetens, ordkunskap, litteraturhistoria och engagerande texter att jobba med. Allt detta och mer ingår i vår nya läromedelsserie i modersmål och litteratur för åk 7–9. Läromedlet är ett samarbete mellan finlandssvenska författare och pedagoger – för dagens behov med ett vettigt grepp och med glimten i ögat. Alfred Backa och Crista Åberg talar om video, texter och hur de kan användas i undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 307

Med Alfred Backa och Crista Åberg.

Arrangör: S&S

TING i klass, i grupp och enskilt! Det digitala läromedlet TING för åk 1–6 ger stora möjligheter till differentiering och ämnesintegrering. I den här workshoppen får du konkreta tips om hur du kan använda TING på ett mångsidigt sätt för att stöda undervisning och inlärning. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 306

Med Mats Omars.

Arrangör: S&S

En diskussion mellan Johanna Bonäs (lärare i samhällslära) och Alfred Backa (författare och komiker) kring hur falska nyheter och lögner används i politiken, och hur du som lärare kan tackla desinformationen i klassrummet. Förhandsanmälan.

Plats: Rum 307

Med Johanna Bonäs och Alfred Backa.

Arrangör: S&S

Alfred Backa