PM för läsåret 2024-2025

En ny upplaga av vårt uppskattade PM är här! PM:et komprimerar många viktiga detaljer i ditt avtal och innheåller överskådliga tabeller om bland annat usk, årsbundna tillägg och ersättning för tilläggsuppgifter. Du får också läsa mer om samplanering, övertimarvode och FBA-dagar. PM:et innehåller också ett särskilt avsnitt för dig som rektor.


PM:et hittar du som bilaga i tidningen Lärarens sista nummer innan sommaravbrottet. Vill du laddar ner PM:et kan du göra det här: PM för läsåret 2024-2025

PM för läsåret sammanställs på FSL:s kansli utgående från gällande lagar och kollektivavtal. Jobbar du vid en läroanstalt som inte omfattas av informationen i PM:et eller har du en fråga som du vill bolla med en expert? Ta kontakt med din lokala förtroendeman eller FSL:s rådgivare!

Mycket får plats i PM:et men inte allt. För mer detaljer, klicka dig vidare till: