De kommunala lärarlönerna justeras - så här mycket stiger din lön

Månaderna maj och juni för med sig två allmänna löneförhöjningar för lärarna inom den kommunala sektorn. Från och med den första juni ska också flera lokal justeringspotter delas ut.


Lönen för lärare anställda inom tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA, har höjts med 0,77 procent den första maj 2024. Från och med den första juni 2024 höjs lönerna ytterligare med 1,5 procent.

För en kommunalt anställd lärare med en grundlön på ungefär 3100 euro, innebär de här löneförhöjningarna ungefär 70 euro mera i lön före skatt.

Utöver det här ska kommunerna fördela lokala justeringspott på sammanlagt 1,33 procent. Inom bilaga G sammanlagt 1,73 procent.

Justeringspotten är en löneförhöjning som man på lokalnivå bestämmer hur man fördelar. Det kan handla om att justera lokala löneorättvisor eller belöna vissa kompetenser eller ansvarsuppdrag.

Förtroendemännen och arbetsgivarens representanter förhandlar lokalt om fördelningen av potten. Din lokala lärarförening berättar mera om hur potten fördelas där du jobbar.

 

FSL:s löneräknare

På vår medlemsintra hittar du en löneräknare som hjälper dig att räkna ut din lön. Löneräknaren gäller kommunalt anställda i kollektivavtalet UKTA, del B, F och G samt kommunala yrkesskolor och är nu uppdaterad enligt de nya lönetabellerna. 

Ta kontakt med förtroendemannen på din ort om du har frågor som gäller din lön. Det lönar sig också att tillsammans med förtroendemannen gå igenom lönesättningen i början av en anställning. På det här sättet korrigeras eventuella fel i lönesättningen så fort som möjligt.

FSL:s rådgivare Pocke Wikström och Jens Mattfolk svarar också vid behov på dina frågor om lön. Läs mera om lön inom UKTA-sektorn här.