Hur hantera rasism i skola och daghem?

Folkhälsan ordnar ett avgiftsfritt semiunarium om rasism för lärare och småbarnspedagoger tisdagen den 24 september i Helsingfors. Lyssna på föreläsningar och få konkreta verktyg hur du hanterar rasism i din vardag och med just den åldersgrupp du jobbar med. Seminariet arrangeras i samarbete med Finlands svenska lärarförbund, Folktinget, Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Hem och skola. 


Tisdagen den 24 september klockan 10-16 på Folkhälsan i Helsingfors ordnas seminariet RASISM - Hur hanter rasism i skola och daghem?

Seminariet är gratis och riktar sig till lärare och småbarnspedagoger. Utöver föreläsningarna under dagens lopp kan du ta del av idéer och utbyta tankar på Mingeltorget. Under seminariedagen bjuds det på lunch och kaffe. Delar av programmet streamas.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här!

Seminariet arrangeras i samarbete med Finlands svenska lärarförbund, Folktinget, Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Hem och skola.

Program

9:00 Kaffe och möjlighet att ta del av informationen på Mingeltorget

10:00 Välkomsthälsningar - Hur kan vi arbeta antirasistiskt i småbarnspedagogiken och skolan?
Kristina Stenman, diskrimineringsombudsmannen

10:20 Välbefinnandet och upplevelser av diskriminering enligt härkomst och undervisningsspråk. Resultat av enkäten Hälsa i skolan.
Anni Matikka, THL

10:35 Fem nivåer av rasism och deras antirasistiska åtgärder
Maimouna Jagne-Soreau, fil.dr, forskardoktor i pedagogik

10:55 Anti-Racism Communication: Ideas for Action
Leonardo Custódio, fil.dr, forskare (taltur på engelska)

11:15 ”Får man säga svart? Gå från teoretisk ångest till terminologisk trygghet”
Barakat Ghebrehawariat, statsvetare, Demokratiagenten

Lunch och mingeltorg
Möjlighet att tala med representanter från organisationer som jobbar mot rasism.

13:45 Vad innebär en antirasistisk pedagogik på daghem och i skolan
Ida Hummelstedt, ped. dr. och lektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet

14:30 Workshopar för olika åldersgrupper (programmet uppdateras)

15:30 Nästa steg - hur går vi vidare?
Joséphine Gram kommenterar dagen.