Förändringar och försämringar i utkomstskyddet – inte minst för dig med en tidsbunden anställning

Under 2024 genomför regeringen Orpo en rad försämringar i utkomstskyddet för arbetslösa. I den här artikeln redogör FSL för lagförändringarna och beskriver hur de inverkar på våra medlemmars rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Det handlar om omfattande förändringar som påverkar särskilt dig som saknar en tillsvidare anställning.  


Trots högljudda protester, inte minst från fackförbundens håll, genomförs ett flertal kännbara försämringar i utkomstskyddet under 2024. Undervisningssektorn utgör inget undantag, utsikterna för de arbetslösa ser dystra ut.

Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

– Inom vår bransch är det inte ovanligt med visstidsanställningar, framför allt vikariat, som innebär arbetslöshet under till exempel sommaravbrottet. För personer i den här situationen eller som av någon annan orsak står in för en period av arbetslöshet, lönar det sig helt klart att sätta sig in vilka följder de nya bestämmelserna får, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

"Även höjningen av arbetsvillkoret från sex till tolv månader kommer att drabba en del lärare hårt."

Mattfolk konstaterar att till exempel slopande av den så kallade skyddsdelen kan innebära att intresset för att vikariera sjunker, det här eftersom alla löneinkomster direkt påverkar storleken på dagpenningen.

– Även höjningen av arbetsvillkoret från sex till tolv månader kommer att drabba en del lärare hårt. De som kommer ut i arbetslivet hinner inte tjäna in arbetsvillkoret under sin första visstidsanställning, om den enbart pågår under läsåret, säger Mattfolk.

Att barntillägget nu också slopats, slår hårt mot barnfamiljerna, konstaterar han.

– Vi följer noggrant med hur de här förändringarna påverkar våra medlemmar och fortsätter vårt påverkningsarbete för arbetstagarnas bästa, säger FSL:s ordförande Inger Damlin. 

 

Vad förändras?

En illustration av tre olika lärare

Här listar vi de viktigaste förändringarna som berör våra medlemmar. En del av regeringens lagförändringar har redan genomförts, andra är på kommande under hösten.

 

Från och med 1.1.2024

Förlängd självrisktid från fem till sju dagar 

Regeringen höjer den självrisktid som måste avläggas innan dagpenning kan börja betalas ut. Självrisktiden är nu sju arbetsdagar. 

Periodisering av dagpenning 

Periodisering innebär att efter att din visstidsanställning har tagit slut, skjuter antalet semesterdagar du har rätt till, fram startdagen för när du kan få inkomstrelaterad dagpenning. Först skjuter alltså periodiseringen av dagpenningen fram början på dagpenningen och efter periodiseringen avläggs också självrisktiden. 

Läs mer i vårt exempel!

 

Från och med 1.2.2024 

Skyddsdelen försvinner 

Tidigare har man fått tjäna 300 euro per månad utan att det påverkat storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen men den möjligheten tas nu bort. 

Läs mer i vårt exempel!

 

Från och med 1.4.2024 

Barntillägget slopas 

Slopandet av barntillägget minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp med i genomsnitt 126–238 euro per månad, beroende på antalet barn.

Läs mer i vårt exempel!

 

Senare i år (de flesta under september månad)

Alterneringsledigheten slopas

Alterneringsledighet som inleds senast 31.7.2024 kan hållas. Efter detta slopas alterneringsledigheten helt. 

Arbetsvillkoret förlängs 

Den tid i arbete som motsvarar heltidsyssla i branschen och krävs för att uppfylla villkoren för rätt till dagpenning förlängs. Arbetsvillkoret har varit sex månader under de 28 månader som närmast föregått arbetslösheten, men förlängs från och med 2.9.2024 till tolv månader.  
 
Det här påverkar framför allt nyutexaminerade lärare som anställs i en visstidsanställning som är kortare än tolv månader. Om arbetsvillkoret inte uppfylls har medlemmen inte rätt* till inkomstrelaterad dagpenning under sommaravbrottet efter det första arbetsåret. 
 
*Om man till exempel under slutskedet av sina studier vikarierat och samtidigt varit medlem i lärarnas arbetslöshetskassa, kan arbetsvillkoret uppfyllas.

Läs mer i slutet av artikeln!

Den inkomstrelaterade dagpenningen graderas  

Det här innebär att dagpenningen sjunker till 80 procent av det ursprungliga beloppet för dagpenning efter åtta veckor (ungefär två månader) som arbetslös. 
 
Följande sänkning sker efter 34 veckor som arbetslös (ungefär åtta månader) och då sänks dagpenningen till 75 procent av det ursprungliga beloppet för dagpenning. 
 
I dagsläget finns inte motsvarande gradering av dagpenningen.    

Arbetsvillkoret ändras från ett minimiantal timmar till ett eurobelopp 

Tidigare har en genomsnittlig arbetstid på 18 timmar per vecka (14 timmar undervisning/vecka i usk-arbetstid) berättigat till tid som får räknas in i arbetsvillkoret. Det här ändras till att en månad med en inkomst på 930 euro räknas som en månad som får räknas in i arbetsvillkoret. Den här ändringen påverkar alltså främst dem som är nära minimigränsen i timmar eller eurobeloppet.

Åldersrelaterade undantag slopas 

Regeringens avsikt är att slopa ett antal fördelar för arbetstagare i slutet av sin karriär (57 år och uppåt). Mer information om förändringarna utlovas när lagen har behandlats.

 

Tre exempel på hur förändringarna kan se ut i praktiken

Periodiseringen av dagpenningen

Läraren Klas ska flytta och tar emot en visstidsanställning i den nya hemkommunen. Anställningen börjar 1.8.2024 och tar slut 31.5.2025. Arbetsåret i kommunen inleds 12.8.2025.

Vid läsårets slut 31.5.2025 blir Klas arbetslös och anmäler sig i tid som arbetslös arbetssökande. Under året har han haft en ordinarie månadslön på 4200 euro med fulla årsbundna tillägg, tre övertimmar samt en del VAS-tillägg. Klas har inga minderåriga barn längre.

Periodiseringen av dagpenningen börjar löpa från 2.6. Klas semesterersättning motsvarar 28 dagar från vilka subtraheras 11 (sommaravbrottsdagar som ingår i anställningen under 1.8-11.8.2024). För Klas innebär periodiseringen av dagpenningen att rätt till inkomstrelaterad dagpenning inte finns under perioden 2.6-24.6. Efter detta avläggs ännu självrisktiden på 7 dagar. Klas rätt till inkomstrelaterade dagpenning börjar således från och med 4.7.

Klas dagpenning blir 2431 euro. Om Klas inte får en ny anställning inom två månader sjunker dagpenningen med 20 procent till 1944 euro brutto.

 

Barntillägget och skyddsdelen slopas

Läraren Linda har tre minderåriga barn i hushållet och arbetar som timlärare (med klassläraruppgifter) i huvudsyssla. I kommunen minskar årskullarna kraftigt och man varslar om omställningsförhandlingar, dessutom har man fattat beslut om effektivering av skolnätet.

Som ett resultat av det här dras Lindas timlärartjänst in och hon blir arbetslös från och med 1.8.2024. Hon har undervisat 20 timmar per vecka av en undervisningsskyldighet på 24 timmar för att ha mer tid hemma med barnen.

Lindas lön för 80 procent arbete är 2700 euro med två årsbundna tillägg och ett VAS-tillägg på 50 euro. 

Lindas inkomstrelaterade dagpenning blir 1609 euro brutto. De slopade barnförhöjningarna skulle ha utgjort 238 euro mera per månad. Vidare sänks dagpenningen med 20 procent efter två månaders arbetslöshet och landar på 1287 euro. Om arbetslösheten fortsätter till ungefär åtta månader, sjunker penningen med ytterligare fem procent till 1222,84 euro.

Linda påverkas också av att skyddsdelen på 300 euro har slopats och hon känner att motivationen för att vikariera är lägre eftersom redan en dagslön för ett kort vikariat, sänker dagpenningen.

 

Arbetsvillkoret förlängs

Samira får sin examen från Åbo Akademi 31.5.2024 och inleder lärarkarriären med ett moderskapsvikariat. Visstidsanställningen blir för läsårets arbetstid, 12.8.2024-31.5.2025. Samira som inte har hunnit vikariera så mycket under sitt sista studieår och har därmed inte haft en möjlighet att samla på sig månader för arbetsvillkoret som nu ligger på tolv månader.

Samiras anställning upphör 31.5.2025. Hon har då fått ihop tio månader av de tolv som arbetsvillkoret kräver. Samira har därför inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan under sommaren 2025. Hon har rätt till det betydligt lägre stödet från FPA.

 

Ett medlemskap i arbetslöshetskassan lönar sig fortsättningsvis 

För en lärare med en grundlön på ungefär 3000 euro och som inte är medlem i arbetslöshetskassan, eller medlem men inte uppfyllt arbetsvillkoret på 12 månader, landar de genomsnittliga stödet från FPA på ungefär 800 euro per månad.

Som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisnings och vetenskap, förutsatt att man uppfyller arbetsvillkoret, får man med en grundlön på ungefär 3000 euro under de två första månaderna som arbetslös, ungefär 1700 euro per månad i inkomstrelaterad dagpenning.

Summan som du får i inkomstrelaterad dagpenning från kassan är alltså betydligt högre än det stöd som Folkpensionsanstalten betalar ut.

Det är vanligt att nyutexaminerade lärare inleder sin karriär med vikariat som avslutas när läsåret tar slut. Har man rätt till inkomstrelaterad dagpenning förbättrar det inkomsterna märkbart under den första sommaren. 

Eftersom arbetsvillkoret har förlängts från sex till tolv månader lönar det för dig som studerande att ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan om du vikarierar under studietiden. På så sätt kan du börja samla på dig de arbetsveckor som krävs för att du ska ha rätt till a-kassa.

Kom ihåg att upprätthålla ditt medlemskap i lärarnas arbetslöshetskassa även när vikariatet tar slut och du återgår till studierna. Om du avbryter ditt medlemskap, förlorar du de arbetsveckor du införtjänat, arbetsvillkoret nollställs alltså vid avbrott i medlemskapet. Medlemskapet i arbetslöshetskassan är endast 30 euro/år för studerande.

 

Mer information

Lärarnas a-kassa uppdaterar kontinuerligt sin webbsida kring de lagförändringar som är på gång gällande utkomstskyddet, läs mera här: Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.

Har du en fråga kring om till exempel ditt medlemskap i arbetslöshetskassan eller din rätt till inkomstrelaterad dagpenning? Ta kontakt med kassan, antingen via deras elektroniska tjänst Openetti eller genom att ringa numret 09 2294 4100 (tisdag och torsdag klockan 10.00-14.00).