De intensiva förhandlingar om nya kollektivavtal med Bildningsbranschen återupptas efter påsken

OAJ förhandlar fortsättningsvis om nya kollektivavtal med Bildningsbranschen. Många detaljer är fortfarande öppna och parterna har inte kunnat enas. Påsken är något av en vattendelare här efter den är det bara två månader kvar av vårterminen och organisatoriska åtgärder kan bli aktuella, säger Jens Mattfolk, ombusman på FSL.

Artikeln har uppdaterats 27.3.2024 med informationen om att förhandlingarna återupptas efter påsken. 


De nuvarande kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter gäller endast fram till slutet av mars. Om inget avtalsresultat uppnås senast den 31 mars 2024, råder ett avtalslöst tillstånd.

– Påsken är något av en vattendelare här, efter den är det bara två månader kvar av vårterminen och organisatoriska åtgärder kan bli aktuella från och med den 1 april om förhandlingsläget inte är gynnsamt, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

Förhandlingarna återupptas efter påsken.

Förhandlingar pågår både för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller ungefär 200 FSL-medlemmar. Medlemmarna jobbar i privata språköskolor i Tammerfors, Kotka, Uleåborg, Björneborg och i Steinerskolor. Vidare berörs medlemmar i yrkesläroanstalter som till exempel Axxell, Practicum, Folkhälsan utbildning samt privata folkhögskolor.

Förhandlingarna kan fortsätta trots att det råder ett avtalslöst tillstånd men organisatoriska åtgärder är möjliga om förhandlingarna kör fast eller avbryts.

– Hittills har inget oväntat framkommit. Både löntagarna och Bildningsbranschen har presenterat sina mål och för närvarande behandlar vi anställningsvillkoren i detalj, säger OAJ:s förhandlingschef Pasi Repo i en webbnyhet.

Jens Mattfolk pressbild 1

– Förhandlingarna är utmanande. Medlemmarna inom den här sektorn åberopar löneutvecklingsprogrammet på den kommunala sidan, medan de i genomsnitt högre slutlönerna inom den privata undervisningssektorns gör att arbetsgivarna kanske inte ser behovet av en motsvarande lösning lika tydligt. För de allmänbildande lärarna vållar den halva timmen högre undervisningsskyldighet bekymmer och missnöje, vilket också var temat i en motion till FSL:s fullmäktige ifjol. Målsättningarna med den här rundan är många och alla kan kanske inte nås, säger Mattfolk som följer förhandlingarna närmare för FSL:s del.

FSL uppmanar alla medlemmar som berörs av förhandlingarna att följa med informationen från förbundet. Vid behov är vi i kontakt per e-post och/eller sms och ber därför alla medlemmar att kontrollera att kontaktuppgifterna är uppdaterade. Genom att logga in till vår medlemsintra kommer man åt sina medlemsuppgifter och kan vid behov uppdatera dem.


Avtalet uppdateras på flera punkter

Bilagan för yrkeshögskolor kommer att slopas i avtalet för privata undervisningssektorn, det här eftersom man inom yrkeshögskolorna fick ett helt eget avtal.

Harmoniseringar gällande bestämmelserna för yrkesläroanstalter är på kommande eftersom de resterande yrkesläroanstalterna inom bildningsarbetsgivarnas avtalsområde övergick till årsarbetstid hösten 2023. Bestämmelserna om arbetstid baserat på undervisningsskyldighet behövs inte längre.