Avtalsväktarna - skriv så svarar vi!

Våra rådgivare Jens Mattfolk och Pocke Wikström bjuder in alla FSL:s rektorer till ett direktsänt Q&A-webbinarium den 29 april klockan 16. Under den här eftermiddagen svarar de på era frågor om till exempel arbetstid, delat ledarskap och aktuella lagförändringar. Webbinariet är en del av vår kampanj Nu får det räcka!

 

"Vad kan jag som rektor säga nej till, gråzonen är fylld med uppgifter jag inte hinner med!?"

"Vilka möjligheter finns för att jämna ut arbetstiden?"

"Tobakslagstiftningen ska förnyas, vilka förändringar är på kommande som påverkar skolvardagen?"

Det här är exempel på medlemsfrågor som Jens Mattfolk och Pocke Wikström kan svara på. Har du som rektor en liknande fråga eller är det kanske något helt annat som du vill fråga FSL:s experter? Skriv till våra rådgivare via vårt formulär. Du kan vara helt anonym. 

Vårt webbinarium sänds på medlemsintran (kräver inloggning) måndagen den 29 april med start klockan 16. Under webbinariet försöker vi svara på så många frågor som möjligt.

NFDR boll

I kampanjen Nu får det räcka! vill vi öka medlemmarnas kunskaper kring innehållet i arbetsavtalen och förståelse för de villkor man har kommit överens om. Syftet är att man som lärare och rektor ska bli bättre på att sätta gränser i sitt arbete och på så sätt värna om sin arbetshälsa.

Kampanjsidan är som en komprimerad handbok kring avtalsvillkoren och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dig.