I ditt medlemskap ingår en reseförsäkring

Som medlem i FSL är du försäkrad i Turva. Försäkringen omfattar bland annat en reseförsäkring som är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland. Ditt medlemskort är samtidigt ditt försäkringskort så se till att appen där det digitala kortet finns är med när du ska resa.


Personförsäkringen i Turva är en medlemsförmån för dig som FSL:are. Den omfattar bland annat resenärsförsäkring och resegodsförsäkring. Barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade är också försäkrade. 

Försäkringen gäller också studerandemedlemmar men inte pensionerade medlemmar. 


Det här är några detaljer gällande reseförsäkringen:

  • Försäkringen är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland, som sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.
  • Försäkringen är i kraft i högst 45 dygn från det att resan inleds.
  • Försäkringen ersätter utan övre gräns i euro vårdkostnader som uppstår på grund av en sjukdom som börjar eller en olycka som inträffar under en resa.
  • Försäkringen ersätter kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång.
  • Försäkringen ersätter plötsliga och oväntade föremålsskador på bagaget under resans gång, såsom stöld eller att det går sönder. 

Läs mer detaljer om villkoren på Turvas webbsida!

 

Försäkringskortet finns i appen Lärarrummet

Ditt medlemskort är samtidigt ditt försäkringskort. I vår gratis app Lärarrummet hittar du det digitala medlemskortet, se till att ha det till hands när du reser.

Bakom medlemskortet finns ett SOS-nummer till en internationell larmcentral som kan hjälpa dig med att hitta en passande vårdinrättning om det skulle behövas. Larmcentralen har öppet dygnet runt, tveka inte att ta kontakt!

Logga in med egna bankkoder för att identifiera dig och komma åt ditt medlemskort. 

Du hittar även den digitala versionen av ditt medlemskort när du loggar in på medlemsintran. 

 

Fler medlemsförmåner

På vår webbsida listar vi fler av dina medlesmförmåner i FSL: www.fsl.fi/medlem/medlemsfoermaner