Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering med start hösten 2024

KIILA-rehabiliteringen ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagaren. Hösten 2024 har du som FSL:are möjlighet att inleda en ny rehabiliteringskurs, riktad till våra medlemmar. 

 

För vem?

  • Du har fast anställning eller upprepade visstidsanställningar
  • Du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande.
  • Du upplever att läraryrkets psykosociala belastning äventyrar eller är på väg att äventyra din arbetshälsa. Stress, utmanande relationer på arbetsplatsen eller begränsade resurser är exempel på sådant som kan försämra din arbetsförmåga.

  • Det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Bakom rehabiliteringsbehovet kan ligga förändringar i arbetet eller att du har små möjligheter att påverka ditt arbete. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

 

Mål

Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja din arbetsförmåga och att hålla dig kvar i arbetslivet.

 

Tidtabell

Rehabiliteringskursen innehåller 1 öppenvårdsdag och 3 grupperioder (totalt 14 dygn) på plats vid Härmä Rehab & Spa samt 4-7 individuella kontakter. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

härmä rehab karta

Tidpunkterna för den svenskspråkig KIILA-kursen med start i augusti 2024, nummer 91153:

Inledande samtal samt öppenvårdsdygn under perioden 26.8-6.10.2024 (1 dygn)

  • Grupperiod 1: 7-11.10.2024 (5 dygn)
  • Grupperiod 2: 24-28.3.2025 (5 dygn)
  • Grupperiod 3: 22-24.9.2025 (3 dygn)

 

Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering

Besök din företagsläkare eller din vårdande läkare som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande.

Ansök till KIILA-rehabilitering med blankett KU101r samt KU200r. Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagaren.

Egen ansökan med bilagor inlämnas senast 15.7.2024 till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via MITTFPA.


Mer information


Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050 516 0360

Jens Mattfolk, ombudsman, FSL
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 551 0023

härmä rehab logo