FSL:s medlemmar utför inte strejkbelagt arbete

Det är inte lärarnas sak att ordna med maten i till exempel daghem och skolor ifall mat inte serveras under en strejk. Det är viktigt att vi visar solidaritet med våra egna medlemmar men också andra fackförbund och inte utför strejkbelagt arbete, säger ordförande Inger Damlin.


FSL vill påminna sina medlemmar om att enbart hålla sig till de egna arbetsuppgifterna vid en strejk. Detta innebär att FSL:s medlemmar inte hjälper till med till exempel matservice eller städning eller andra arbetsuppgifter som blir ogjorda på grund av strejken. 

Arbetsgivaren har inte rätt att ålägga FSL:arna arbetsuppgifter som inte hör till den normala arbetsbilden och som är strejkbelagda.

- Det är viktigt att vi visar solidaritet med våra egna medlemmar men också andra fackförbund och inte utför strejkbelagt arbete. De kommande strejkerna riktar sig mot regeringens planerade försämringar i arbetslivet och det är viktigt att vi tillsammans stöder varandra i de organisatoriska åtgärderna, säger ordförande Inger Damlin.

Rektorerna och daghemsföreståndarna ansvarar för säkerheten i skolor och daghem. Om det på grund av en strejk exempelvis blir farligt att använda apparater eller utrymmen, får dessa inte användas och de ska av säkerhetsskäl beläggas med användningsförbud. Läraren måste omedelbart meddela sin chef om hen upptäcker brister i säkerheten.

Om man på grund av en strejk exempelvis inte kan använda idrottsutrymmen eller simhallar och den planerade undervisningen där inte kan ges, måste läraren ordna annan läroplansenlig verksamhet.