PM för läsåret 2023-2024

I vårt PM hittar du information om det viktigaste du behöver veta om allt från lön till samplanering och FBA-dagar. Du hittar PM:et här på webben och i pappersversion i läsårets sista nummer av Läraren. 

Ändring: Två små fel har kommit med i den tryckta versionen i tidningen Läraren. Där står felaktigt att vårterminen avslutas 2.6.2024 då det ska vara 1.6.2024. Det står också felaktigt att läsåret har 187 arbetsdagar då det ska vara 188. 

PM:et är en tryckt bilaga som du med fördel kan plocka ut ur tidningen och spara, varför inte hänga upp i lärarrummet?

PM:et innehåller informativa tabeller om bland annat usk, årsbundna tillägg och ersättning för tilläggsuppgifter. Du kan också läsa om samplanering, övertimarvode och FBA-dagar. Jobbar du som rektor har vi i PM:et samlat nyttig information gällande din arbetstid.

Här hittar du PM:et som PDF-version: PM för läsåret 2023-2024

Allt ryms trots allt inte med i PM:et så läs mer på vår webb, om till exempel: