Nytt kollektivavtal för universitet och övningsskolor 

De nya kollektivavtalen för universitet och övningsskolor betonar allmänna förhöjningar. Den allmänna förhöjningen är 3,5 procent från 1.9.2023 och 2 procent från 1.3.2024. Det nya avtalet är tvåårigt.

Ett förhandlingsresultat nåddes för universiteten 24.3 och 30.3 var det klart att alla avtalsparter godkänner lösningen.

- Det var viktigt att nå ett resultat förhandlingsvägen. I det utmanande förhandlingsklimatet som nu råder är det här en skälig lösning. Förhandlingsresultatet fokuserar på allmänna förhöjningar som är viktiga i nuläget med tanke på köpkraften, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin. 

Den nya avtalsperioden är 1.4.2023–31.3.2025. Egentligen skulle förhandlingarna handla om löneförhöjningar för 2023, men att avtalet sades upp ledde det till att förhandlingarna kom att gälla också avtalsperiodens längd och löneförhöjningar för 2024. 

I maj betalas en engångsersättning på 12,6 procent av månadslönen i mars 2023, dock minst 400 euro, till heltidsanställda arbetstagare vid universitet och övningsskolor. Deltidsanställda får engångsersättningen i proportion till deltidsarbetet. Också timlärare omfattas av engångsersättningen.

Engångsersättningen betalas om arbetsförhållandet har börjat senast 1.2, pågått utan avbrott och är i kraft 30.4 och att lön betalas i maj. Engångsersättningen betalas även till dem som är på graviditets-, föräldra- eller vårdledighet.

Avtalet innehåller också en lokal justeringspott på 0,5% som betalas från 1.12.2024. Den används enligt arbetsgivarens beslut till den uppgiftsrelaterade lönedelen. Den kan också användas till tillsvidare gällande kravtillägg eller individuell lönedel. Universiteten kan senast 30.9.2024 avtala om annat sätt att fördela potten.

Avtalet innehåller också en del uppgiftsrelaterade förhöjningar som inte automatiskt höjs med allmän förhöjning. I övningsskolorna höjs arvodet för klassföreståndaruppgifter i åk 7–9. Också ersättningen för deltagande i prov i anslutning till studerandeantagningen höjs. Båda höjs med 3,5 procent från 1.9.2023 och 2 procent från 1.3.2024. 

Arvodet för förtroendemän och för arbetarskyddsfullmäktige höjs från början av september med 6 procent.

Avtalet för universiteten gäller omkring 150 FSL-medlemmar.

Löneförhöjningarna för universitet och övningsskolor 2023–2024

  • Allmän förhöjning 3,5 % från 1.9.2023.
  • Allmän förhöjning 2,0 % från 1.3.2024. 
  • Lokal pott 0,5 % från 1.12.2024. 
  • En engångsersättning på 12,6 procent av månadslönen i mars 2023, dock minst 400 euro, betalas i maj.
  • Arvodena höjs för klassföreståndaruppgifter i åk 7–9, deltagande i prov i anslutning till studerandeantagningen samt för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Texten är baserad på OAJ:s nyhet.