Enkätundersökning om teknologi för att främja inklusion, jämlikhet och rättvisa i utbildningen

En forskningsgrupp vid Åbo Akademi genomför en enkätundersökning om teknologi för att främja inklusion, jämlikhet och rättvisa i utbildningen. Läs mer nedan och delta i enkäten fram till 20 maj!

"Den påtvingade distansundervisningen som följde pandemin synliggjorde såväl vikten av tillgång till relevant teknologi som lärares förhållningssätt till teknologi. För att förstå verksamma lärares syn på de här frågorna ber vi er nu att fylla i enkäten (se länk nedan). Enkäten riktar sig till lärare på alla utbildningsnivåer förutom högskolor.  

Vi ber dig svara utifrån din egen bakgrund och erfarenhet för att så många röster som möjligt ska bli hörda! Ingen enskild deltagare eller skola/läroinrättning kommer att kunna identifieras i resultaten, som kommer att ges ut i vetenskapliga publikationer.

Enkäten är öppen till och med 20.5.2022 och tar omkring 25 minuter att fylla i. Den svenska versionen hittar ni genom att välja ”svenska” uppe i högra hörnet.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQbGlX7E_0m9cCfepJPyQZ2EOIT6t0pKktkJ_sAR4qdURFhQNEg4RzJSNDFLR0dZTkZGVE1BUDg3VC4u

Vi svarar gärna på eventuella frågor om enkäten!


Forskningsgruppen vid Åbo Akademi
Matilda Ståhl, Emmanuel Acquah och Anette Bengs