FSL stöder Ukraina

I många år har FSL skickat ut en medlemsgåva i form av en lärarkalender till alla er medlemmar. Under det senaste året har vi utarbetat en hållbarhetspolicy som berör all vår verksamhet. Som ett led i vårt arbete mot en mer hållbar organisation har förbundet i år valt att avsluta kalenderproduktionen. Med anledning av det pågående kriget i Ukraina har FSL:s styrelse beslutat att i år i stället göra en donation till Rädda Barnen.

De barn och unga från Ukraina som vi redan nu tagit emot i våra skolor i Svenskfinland vittnar om att läget i hemlandet är katastrofalt. Med ett bidrag till Rädda Barnen stöder FSL barn och deras skolgång. FSL har under våren genomfört den första av två rater i donationen. Bidrag till Rädda Barnen går bland annat till att utbilda lärare och skolpsykologer på plats i Ukraina så att de kan stöda de barn som upplever kriget.

Rädda Barnen har också beredskap att upprätta tillfälliga läroanstalter och delar ut skolmaterial till flyktingar. Organisationen är också redo att renovera ukrainska skolor så snart säkerhetssituationen tillåter det för att eleverna ska kunna återvända till skolan.

Som vi alla inom Finlands Svenska Lärarförbund vet har skolan en stor inverkan på barns psykiska hälsa genom att den bidrar med stabilitet, rutiner och sociala kontakter. För barn och ungdomar i kris kan skolan vara ett andhål i vardagen och en väg framåt.

Läget i Ukraina är kritiskt och med det här bidraget vill vi från FSL:s sida bidra till det humanitära arbetet i Ukraina, visa solidaritet och stödja det ukrainska folket. Tillsammans kan vi göra skillnad.