KIILA-rehabilitering för rektorer

Hösten 2022 inleds en ny svenskspråkig rehabiliteringskurs vid Härmä Rehab som är riktad till FSL:s rektorer. KIILA-rehabiliteringen är en yrkesinriktad rehabilitering som Fpa kan bevilja dig.

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att bevara och förbättra arbetsförmågan. Den svenskspråkiga kursen är kostnadsfri för dig som deltagare. 

Det här är den mer detaljerade tidtabellen för rehabiliteringskursen som inleds hösten 2022 vid Härmä Rehab:

Öppenvårdsdygn 31.10.2022 (1 dygn)

1. Grupperioden 1-3.11.2022 (3 dygn)
2. Grupperioden 17-21.4.2023 (5 dygn)
3. Grupperioden 9-13.10.2023 (5 dygn)

 

För vem?

Rehabiliteringen är för dig under 67 år som har fast anställning, upprepade visstidsanställningar eller är företagare.

  • Du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren
    kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande.
  • Det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Bakom rehabiliteringsbehovet
    kan ligga förändringar i arbetet eller att personen har små möjligheter att påverka sitt arbete. Detta kan ta sig
    uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig
    belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

 

Så här ansöker du

Ta kontakt med din egen företagshälsovård. Besök din företagsläkare eller din vårdande läkare som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande.

Ansök till KIILA-rehabilitering med blankett KU101r samt KU200r.

Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagaren. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst.

Om du har frågor kontakta gärna ombudsman Jens Mattfolk, tfn: 040 551 0023, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050 516 0360vid Härmä Rehab.