FSL och Hem och Skola benar ut vad den kommande hälsoreformen innebär för bland annat elevvården

Vi går mot en bredaxlad administration och det finns en oro bland många huruvida det nya vi bygger ska kunna möta behovet av till exempel snabba och tillgängliga elevvårdstjänster. Det konstaterade FSL:s ordförande Inger Damlin som tillsammans med Anders Adlercreutz, ordförande för Hem och skola i Finland och riksdagsledamot (Sfp), diskuterade social- och hälsovårdsreformen och det stundande välfärdsområdesvalet. Titta på våra livesändning i efterhand!

Ansvaret för bland annat elevvårdstjänsterna flyttas från kommunerna till de nya välfärdsområdena och det här behöver vi diskutera. Det handlar om allt från hur resurserna ska fördelas till hur det övergripande samarbetet ska se ut i framtiden. 

Anders Adlercreutz, ordförande för Hem och skola i Finland och riksdagsledamot (Sfp), konstaterar att till exempel elevvårdsfrågan inte diskuterats särskilt mycket inför det här valet, utan att läkarstationernas och hälsovårdscentralernas öde fått mest fokus. 

- Vi ska hoppas att det här inte reflekteras i välfärdsområdenas prioriteringar sen efteråt, säger han. 

- Det finns många lärare och rektorer som vittnar om situationer där stödfunktionerna brister och därför är det jätteviktigt att vi diskuterar de här frågorna. Vi har alla tiders chans att bygga nya modeller och fungerande system nu och här behöver man lyssna in skolfolket, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

I och med reformen social- och hälsovården riktas en stor andel av skatteintäkterna till välfärdsområdena. En tittare på livesändningen ställde en fråga specifikt till Adlercreutz:

Hur orolig är du över att kommunernas resurser ska naggas i kanterna i och med reformen?

- Jag är orolig för det. Den ekonomiska biten är inte helt okomplicerad. Som kommunal beslutsfttare vet man att när det blir ekonomiska kärva tider måste man spara in någonstans och när det som nu finns kvar i kommunerna efter det här är snöskottning, stadsplanering och skolan, är det där man kommer att skruva åt.

Damlin säger att man inom FSL är mån om att resurserna för det förebyggande arbetet, till exempel gällande mobbning och droger, räcker till också i framtiden och att kommunerna tar ett ansvar.

Adlercreutz håller med men konstaterar att det finns risker med att det förebyggande arbetet och social- och hälsovården läggs i "olika korgar" i och med reformen.