Förbundet delade ut förtjänsttecken i silver

Under fullmäktigemötet i Tammerfors har FSL delat ut hela 13 förtjänsttecken i silver till aktiva medlemmar för ett förtjänstfullt engagemang i förbundet. Vi gratulerar! 

silvermärket

Dessa medlemmar har fått silvermärket:

Annika Norrgård, Väståbolands lärarförening
Jeanette Lindroos, Väståbolands lärarförening
Jenny Teir, Vasa svenska lärarförening
Sebastian Lindqvist, Borgå lärarförening
Ann-Britt Romar, Kyrkslätt lärarförening
Anna Wahren, Borgå lärarförening
Maria Udd, Siboo lärarförening
Malin Höglund-Snellman, Jakobstad-Larsmo Lärare
Christoffer Sourander, Kimitobygdens lärare
Pernilla Lindström, Vanda svenska lärarförening
Karsten Steiner, Ålands lärarförening
Martin Ahlskog, Pedersöre lärarförening (inte på bild)
Inger Nabb, Vasa lärarförening (inte på bild)